İSTANBUL

KOŞU NO: 3

10 numaraya kayıtlı SILVER ARROW isimli atın sahibi Nimet Arif KURTEL, antrenörü Hakan YÜZBAŞI' nın raporlu olması nedeniyle At Yarışları Yönetmeliğinin 84. maddesinin 4. ve 6. fıkrasına istinaden antrenör tayin etmediği gibi antrenörlük hizmetlerini de üstlenmeyerek tartı yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozduğundan dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. Ayrıca antrenör Hakan YÜZBAŞI, raporlu olmasına rağmen raporunu kurulumuza geç ilettiğinden dolayı hakkında soruşturma başlatılmış olup savunma istemi tebligatı yapılıp savunması alındıktan sonra kurulumuzca karar verilecektir.

14 numaraya kayıtlı KISADEVRE isimli atın antrenörü Ufuk BİLİK, atını yeterince eğitmeyerek startı geciktirmesine sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 121. maddesinin 4. fıkrası uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

15 numaraya kayıtlı olarak koşan MAVİŞİM isimli atın antrenörü Cemil TURAN, atını yeterince eğitmeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

17 numaraya kayıtlı olarak koşan NORŞİVAN isimli atın aprantisi Berkay BÜLBÜL, start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

1 numaraya kayıtlı olarak koşan ARAPOVİÇ isimli atın jokeyi Deniz YILDIZ, starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

3 numaraya kayıtlı olarak koşan FIRATKENTLİ isimli atın jokeyi Ahmet ÇELİK, starttan çıktıktan sonra ve son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

8 numaraya kayıtlı olarak koşan SİNSİÇAKAL isimli atın jokeyi Tolga YILDIZ, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

2 numaraya kayıtlı olarak koşan DENİZCANIM isimli atın antrenörü Ufuk BİLİK, atını yeterince eğitmeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

13 numaraya kayıtlı olarak koşan KOMANTAY isimli atın antrenörü Ali Fuat BÜYÜKKESKİN, atını yeterince eğitmeyerek start makinesinden çıkış yapamamasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

ADANA

KOŞU NO: 3

3.Koşuda, 5 numaralı ZEKAİ isimli atın binicisi R. BAYRAM, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmak ( 11 adet ), 10 numaralı SUNNY LEONE isimli atın binicisi İs. DEMİR 'ise ( 6 adet ) kamçı vurmalarından dolayı 6132 Sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğinin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunmalarını yasal süreleri içerisinde Kurulumuza vermeleri istenmiştir.

KOŞU NO: 7

7.Koşuda, 4 numaralı SATANHAN isimli atın binicisi Müslüm ÇELİK, son 300 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar ve 458 TL para cezası verilmiştir. 

KOŞU NO: 8

8.Koşuda, 4 numaralı LASTİK isimli atın binicisi L.TAPTIK, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı ( 6 adet ) vurmasından dolayı 6132 Sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğinin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.