Ankara 29.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 7

8 numarada kayıtlı RADAMOON isimli at start hakemi emrine girmemesi nedeni ile, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9 / j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

8 Numarada kayıtlı RADAMOON isimli atın antrenörü Sabit EREN atını yeterince eğitmemesinden dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 10

11 Numarada kayıtlı KAPIDAĞ isimli atın antrenörü Ethem METİN koşuya protesto çekmiştir. Komiserler Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda; 14 Numaraya kayıtlı SEFİRA isimli at dış kulvardan iç kulvara doğru gelerek içinde bulunan 11 numarada kayıtlı KAPIDAĞ isimli atın koşu yolunu engellemesinden dolayı, protestonun kabulüne oy birliği ile karar verilmiş ve At Yarışları Yönetmeliğinin 122. Maddesinin 7 nci fıkrası gereğince 3-14-1-7 şeklinde olan koşu sıralaması 3-1-7-11 şeklinde değiştirilmiştir. 

14 Numarada kayıtlı SEFİRA isimli ata binen Erkan TUNÇ son düzlükte kulvar değişikliği yaparak derece değişikliğine neden olmasından dolayı, Komiserler Kuruluna savunma alınmak üzere çağrılmış ve savunma tebligatı yapılmıştır.

15 Numarada kayıtlı ONGU isimli ata binen Ercan ÇANKAYA son düzlükte atın boyun kısmına usulüne uygunsuz kamçı vurmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. Maddesinin altıncı fıkrası gereğince 458 TL para ve 7 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.

İzmir 21.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

1 numarada kayıtlı HANIM SULTAN isimli atın aprantisi Yunus Emre YÜKSEL start çıkışında ve yarışın yaklaşık son 900 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

2 numarada kayıtlı NİLDA isimli atın aprantisi Enis Emre DOĞRU son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 2

6 numarada kayıtlı HARD FLOOD isimli at eyerleme mahallinde kendini sakatlaması sebebiyle Veteriner Hekim muayenesine tabi tutulmuştur. Yapılan muayene sonucunda koşudan çıkarılmıştır.