İstanbul 48.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 4

4 numaraya kayıtlı olarak koşan DURU KIZIM isimli atın antrenörü Hakan ACAR, biniciye at sahibi adına tescil edilmemiş forma giydirmesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ihtar ve 458 TL cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

3 numaraya kayıtlı olarak koşan MAKAMBO isimli atın jokeyi Gökhan KOCAKAYA, starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

İzmir 32.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 2

7 numarada kayıtlı KELİBİKS isimli atın antrenörü Mehmet YAPAROĞLU yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numarada kayıtlı KELİBİKS isimli atın antrenörü Mehmet YAPAROĞLU yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozduğundan dolayı savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 126/1. Maddesi gereği (07.08.2019 tarihinden itibaren) 10 (on) gün süreyle sanat icrasından men ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

8 numarada kayıtlı ŞAHİNSEMİH isimli atın aprantisi Eren Dursun ÖTKEN yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 4

2 numarada kayıtlı RIVELYA isimli at start makinasından çıkış yapmadığından 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j bendi gereği yeterince eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süreyle, koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır. 

2 numarada kayıtlı RIVELYA isimli atın antrenörü Ahmet ÖCAL raporlu olduğundan bugün için atın eyerini At Sahibi Ali BAKLAN almış olup, konu ile ilgili gerekli işlem at sahibi ve antrenörün savunmasını takiben yapılacaktır.

12 numarada kayıtlı BİTİRİM DADAŞ isimli atın antrenörü Regaip YILDIZ atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

12 numarada kayıtlı BİTİRİM DADAŞ isimli at start makinasından çıkış yapmadığından 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j bendi gereği yeterince eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süreyle, koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır. 

15 numarada kayıtlı NO SMOKING isimli at start makinası içerisinde huysuzluk yaparak yere çökmüş daha sonra at tekrar dışarı alınarak veteriner hekim muayenesine tabi tutulmuş ve durumunun iyi olduğu bildirildiğinden koşmasına izin verilmiştir.

KOŞU NO: 5

11 numarada kayıtlı TWIST LADY isimli atın jokey Cem ŞEN Yarışın yaklaşık son 900 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

13 numarada kayıtlı CRACKER BOY isimli atın aprantisi Arif Okan PAZAR start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır