Türkiye Jokey Kulübü "Kartepe Hipodromu Mevcut At Kliniği Tadilatları ve Ek Bina Yapılması" işi, kapalı zarf usulü ihale edilecek olup, söz konusu iş, mevcut at kliniğinin idari kısım olarak düzenlenmesi ve mevcut binaya ek yeni at kliniği binası yapılmasını kapmaktadır.

* İhale dosyası TJK Adana, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, İzmir, Kocaeli, Şanlıurfa Hipodrom Müdürlükleri ile İnşaat ve Yapı Destek Müdürlüğünden 100.00 TL (Yüz türk Lirası) + KDV karşılığında temin edilebilir.

* İhaleye girmek isteyen firmaların teklifklerini en geç 27.08.209 Salı günü saat 11:00'a kadar TJK Genel Müdürlük Yazı İşleri'ne (İstanbul) teslim etmeleri gerekmektedir.

* Geç müracaat ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

* Türkiye Jokey Kulübü 4734 sayılı K.İ.K'na tabi değildir.