Ankara 48.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 3

Ankara 48.YARIŞ GÜNÜ RAPOR Numarada kayıtlı DOUBLE DIAMOND isimli atın antrenörü Yusuf YILMAZ atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.   

5 Numarada kayıtlı QUEEN SABO isimli atın antrenörü Savaş DEMİR atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

5 Numarada kayıtlı ASLANSÜTÜ isimli ata binen Selçuk AKBULAT start mahallinde start görevlileri ile tartışarak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 6

4 Numarada kayıtlı IŞKINAT isimli atın antrenörü Fehmi DEMİR Jokeyine tescil edilmiş renk ve şekilde forma giydirmemesinden dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesi 2 inci fıkrası gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 8

4 numarada kayıtlı ÇÖREKLİREİSİ isimli at start makinasından çıkmaması nedeni ile, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9 / j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar (En az 30 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

4 Numarada kayıtlı ÇÖREKLİREİSİ isimli atın antrenörü Raci ATLI atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

2 Numarada kayıtlı PURO isimli ata binen Mahsun TURAN 1200 metre civarı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

 İzmir 33.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 3

13 numarada kayıtlı SİNYOR isimli atın antrenörü Mahmut ZELYURT atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.                                 

13 numarada kayıtlı SİNYOR isimli at start makinasından çıkış yapmadığından 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j bendi gereği yeterince eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süreyle,koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.                                                                       

 15 numarada kayıtlı YAVUZ EFE isimli atın antrenörü Ramazan ALTUNBAŞ atının start makinasından geç çıkış yapması ve atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.                                                                                                                                       

15 numarada kayıtlı YAVUZ EFE isimli at start makinasından geç çıkış yapması nedeniyle 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j bendi gereği yeterince eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süreyle,koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

4 numarada kayıtlı APOKALIPTO isimli atın antrenörü Yusuf Kağan GÜRSOY yarış usul ve esaslarına aykırı hareketinden dolayı savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet etmemiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

KOŞU NO: 7

6 numarada kayıtlı TORUN DOĞAÇ isimli at start makinasından çıkış yapmaması nedeniyle 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j bendi gereği yeterince eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süreyle,koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.                                                       

6 numarada kayıtlı TORUN DOĞAÇ isimli atın antrenörü Mustafa KURDU atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.