ANKARA

KOŞU NO: 3

6 Numarada kayıtlı BLACK GRAPE isimli ata binen Mücahit BAYIR son düzlükte kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

1 Numarada kayıtlı TESLA isimli atın antrenörü Mehmet GÜNEŞ atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 

KOŞU NO: 4

6 Numarada kayıtlı MAGFELLOW isimli at yarış öncesi muayene ve müşahede yerine gelmemesi nedeni ile antrenör Raci ATLI hakkında soruşturma başlatılmıştır.

4 Numarada kayıtlı İREM SU isimli atın antrenörü İbrahim BEKİROĞULLARI koşuya protesto çekmiştir. Komiserler Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda koşuyu protesto eden 3 Numarada kayıtlı İREM SU isimli ata derece değişikliğini gerektirecek bir engel oluşmadığından protestonun reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

1 Numarada kayıtlı VASILY isimli ata binen Ercan ÇANKAYA son düzlükte kulvar değişikliği yapmasından dolayı soruşturma başlatılmıştır.

2 Numarada kayıtlı GIPSY DANGER isimli atın antrenörü Sait KAN atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

4 Numarada kayıtlı İREM SU isimli atın antrenörü İbrahim BEKİROĞULLARI atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 7

5 Numarada kayıtlı DUELLO (USA)* isimli atın antrenörü Nurullah GÜVEN atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

7 Numarada kayıtlı MISTER RAIN isimli atın antrenörü Adem GÜVEN atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır

İZMİR

KOŞU NO: 1

6 numarada kayıtlı KORAYHAN isimli atın aprantisi Necati DARÇIN koşunun yaklaşık son 900 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numarada kayıtlı DAĞBİLEN isimli atın aprantisi Yalçın ARPA, tartı mahallinde bulunmadığından savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

KOŞU NO: 5

10 numarada kayıtlı KAROKIZI isimli atın jokeyi Ali ALPAGUT koşunun son virajında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 6

1 numarada kayıtlı NEON KNIGHT isimli atın antrenörü Serdar Seren GÖRGÜ atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

1 numarada kayıtlı NEON KNIGHT isimli at start makinasından çıkış yapmadığından 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j bendi gereği yeterince eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süreyle,koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

4 numarada kayıtlı CALLIENTE isimli atın aprantisi Burak AKÇAY son düzlükte fazla sayıda kamçı kullandığından (7 Kamçı) savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiştir. Burak AKÇAY savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini beyan ettiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır. 

KOŞU NO: 9

4 numarada kayıtlı ŞEHRİBAN isimli atın jokeyi Çetin OK son düzlükte fazla sayıda kamçı kullandığından (8 Kamçı) savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiştir. Çetin OK savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini beyan ettiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

10 numarada kayıtlı BEYOĞLU isimli atın antrenörü Alican ÖKSÜZLER yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

17 numarada kayıtlı ATEŞ DANSI isimli atın antrenörü Gani HALKATAŞ atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

17 numarada kayıtlı ATEŞ DANSI isimli at start makinasından çıkış yapmadığından 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j bendi gereği yeterince eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süreyle,koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.