BAYRAMHAN isimli atın jokeyi Özcan Yıldırım’a yasal süre hakkı yarışın koştuğu tarih 14 Ağustos çarşamba günü olmayıp 18 Ağustos Pazar günü tebligat yapılması ile yedi günlük süre bu tarih itibari ile başlarken 25 Ağustos Pazar günü saat 11:00’e kadar Yıldırım’a savunma için hakkını kullanmaz bu saatden sonra Komiserler Kuruluna. Yıldırım, 25 Ağustos’ta savunmasını vermesi halinde 27 Ağustos’ta at binebilecektir. Eğer ki Özcan Yıldırım yedi gün veya on gün ceza alırsa 7 Eylül veyahut 8 Eylül tarihlerinde uluslararası koşularda at binecektir. Özcan Yıldırım’ın ceza alıp almayacağına Yarış komiserler kurulu karar verecektir.

www.Liderform.com.tr

Komiserler Kurulu Kararı 14 Ağustos Pazar Günü

4 numaraya kayıtlı olarak koşan BAYRAMHAN isimli atın jokeyi Özcan YILDIRIM, koşunun son metrelerinde atını yeteri kadar teşvik etmediğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Konu ile ilgili savunma istemi kendisine 18.08.2019 tarihinde tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 ( yedi ) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.