​Bilindiği gibi bu yıl Genel Hükümlerde 15.madde ''p'' bendinde yer aldığı şekilde koşulardaki start uygulaması değiştirildi.

Bu maddede; Komiserler Kurulu'nun atlarının starta gidişi, start öncesi hal ve hareketleri ile start girişi ve çıkışı ile ilgili listeler hazırlayarak GENEL bir bilgi havuzu oluşturulması hüküm altına alındı.Tercihli start kaldırıldı. Komiserler Kurulu onayı ile DIŞ start verilmesi uygulaması başladı.

Atların starta girişi ise; ''ilk olarak girmekte sorun yaşayan ancak start makinesi içinde sakin durabilen atlar, sonra eğitilmiş atlar, son olarak start makinesi içinde sakin durmakta zorlanan atlar giriş yaparlar'' ibaresi ile düzenlendi, (Görüldüğü gibi burada dış start verilen atlar son girer diye bir söz yer almamıştır.)

Ayrıca; yürürlükteki Genel Hükümlerde ve en azından son 15 yıldır tüm Genel Hükümlerde ''start hakeminin giriş komutundan sonra 10 dakika içinde starta girmeyen atları beklemeksizin start hakemince start verilir'' şartı yer almaktadır.

Şimdi lütfen Hep beraber halen yapılan uygulamalara bir göz atalım.

1) Atların hakkında bir bilgi bankasının kurulduğunu gösteren emareler  var mı, bana göre yok nedenini aşağıda yeri gelince açıklayacağım.

2) Dış start uygulaması yazıldığı şekilde mi uygulanıyor, hayır. Yazılanın aksine hem Kurullarca ve dolayısıyla buna uymak zorunda olan at ilgilileri tarafından dış start uygulanması eski Tercihli start uygulaması gibi uygulanıyor, halbuki ilgili Hüküm bize DIŞ start alınmasının atlara starta giriş sırasını etkilemediğini gösteriyor, diyor ki bir bilgi birikimi oluşturun ve atları yukarıda yazılan Genel Hüküm maddelerine göre starta alın.

Ama uygulamada Atınız start makinesi içinde durmuyorsa bile sizin sıranız bu koşudaki dış start alınan atlardan ÖNCE geliyor. Bir Bilgi bankası varsa startta durmadığı Yarış Severler tarafından bile bilinen atlar neden dış start verilen atlardan önce giriyor?

Ayrıca 10 dakika kuralının bu güne kadar uygulandığını hiç görmedim.(Zaten Komiserlerin de bu kuraldan haberleri olduğunu sanmıyorum) Son derece absürt olan bu kuralın son 15 yıldır Genel Hükümlerde yer almasını anlamak mümkün değil.

Diğer bir konu da örneğin 11 atlık bir koşuda 10 at start makinesine giriyor, dış start alan bir at dışarıda iken başka bir at kapaklara vurup kaçıyor,sahadan çıkıyor,bir at start makinesi dışında 9 at start makinesi içinde kaçan atın yakalanmasını ve starta getirilmesini bekliyor.Nihayet kaçan at 12 dakika sonra getiriliyor ve startta yerini alıyor. Genel Hükümlerde yazan 10 dakika kuralı %50 fazlasıyla ihlal ediliyor ve start bir at *fire* ile koşunun normal saatinden 15 dakika sonra veriliyor. Sonuçta, start dışında içindekiler oranla daha az stres alan at boyunla ikinci oluyor.Bu kural ihlali değilse nedir?

Hiç değilse kaçan at beklenecekse (bekleme süresi neyse) bu süre içinde diğer atlar da start makinesi dışına alınamaz mı, neden bir ata bu ayrıcalık veriliyor da diğerleri içeride tutuluyor,dışarıda kalan ata ekstra avantaj neden sağlanıyor. (Start için 10 dakika kuralı bu nedenle konmuş olabilir mi?)

Ayrıca anlattığım *fire* olarak açıkladığım Veteriner raporuna dayanılarak koşturulmadığı açıklandı,ama Hipodromda bulunan bizler raporun nasıl verildiğini merak ettik, çünkü atın herhangi bir şekilde muayene edildiğini (binek veya tırıs yaptırılarak topallık muayenesi) görmedik, acaba atın arızası neydi?

Son olarak merak ettiğim şey de; Tüm bu Kuralları, Genel Hükümleri koyan Mercii veya Kişilerin uygulamaları doğru kabul etmeleri.(Kabul etmeselerdi aynı olaylar artarak devam etmezdi diye düşünüyorum.)

Necati DOĞAN