Ahır tahsis listesini görmek için tıklayınız

 

n Müracaat yapıldığı tarihte at sahibi belgesi olmayanların müracaatları değerlendirmeye alınmamıştır. 

n Şanlıurfa Hipodromuna idman amaçlı (1 yaşlı İngiliz ve 2 yaşlı Arap) yapılan tay müracaatlarında;

Ø Tek tay müracaatı olanlara ahır tahsis edilmiştir.

Ø İki veya daha fazla tay müracaatı olanlardan aşağıdaki şekilde sistem uygulanarak;

·        2 adet müracaatı olanların 1 tayına, 

·        3 ve 4 adet müracaatı olanların 2 tayına,

·         5 ve 6 adet müracaatı olanların 3 tayına,

·         7 ve 8 adet müracaatı olanların 4 tayına,

·         9 ve 10 adet müracaatı olanların 5 tayına . . .

ahır tahsis edilmiştir. 

 n   2, 3 ve daha yukarı yaşlı İngiliz atları ile 3, 4 ve daha yukarı yaşlı Arap atlarına yapılan tahsislerde;

·        Yarış Programı,

·       Atın genel performansı/kazancı ile son yılki performansı/kazancı,

·        Koşulara iştirakine mani bir halinin bulunup bulunmaması,

·        Atın sağlık durumu,

·        At Yarışları Genel Hükümlerinin ilgili maddeleri,

·        Atın handikap puanı,

·        Son koşu tarihi,

·        Atın hipodrom hareketi,

·        Yarış müessesesince ilan edilen aşılama programı,

      kriterleri göz önünde bulundurulmuştur.

n Doping cezası bulunan at ve taylar ile Genel Hükümlerin ilgili maddesi gereği muayenesi yaptırılmamış veya muayene sonucu soy kütüğü kayıtları silinmiş olan Arap atlarına, ahır tahsis edilmemiştir. 

n Start almamış üç ve yukarı yaşlı İngiliz atları ile dört ve yukarı yaşlı Arap atlarına ahır tahsis edilmemiştir. 

n Ahır tahsis edilemeyen atlar için belirli sayıda boş ahırlar mevcut olup, 15 Kasım Cuma gününe kadar yenilenen müracaatlar kabul edilecek ve öncelik koşan/koşabilecek atlara verilmek üzere yapılan müracaatlar tekrar değerlendirilecektir. 

At sahibi belgesi olmayan ancak idman amaçlı tay müracaatı olan at sahiplerinin talebi olması halinde, taylarına idman amacı ile Diyarbakır hipodromunda ahır tahsisi yapılacaktır.