Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
M.BERBER 26.11.2019 25.12.2019
E.AKTUĞ 26.11.2019 10.12.2019
B.ULUKAN 16.11.2019 15.12.2019
M.ERSEÇGEL 16.11.2019 15.12.2019
S.ÜLGEN 15.11.2019 14.12.2019
F.AVCI 14.11.2019 13.12.2019
M.AÇIKGÖZ 13.11.2019 12.12.2019
A.PAZAR 13.11.2019 03.12.2019
N.AKTAŞ 11.11.2019 10.12.2019
R.CANPOLAT 09.11.2019 08.12.2019
M.TEZEL 09.11.2019 08.12.2019
S.YILDIRIM 08.11.2019 07.12.2019
N.KILIÇASLAN 07.11.2019 06.12.2019
A.C. İNAN 06.11.2019 05.12.2019
O.KIZILDAŞ 06.11.2019 05.12.2019
H.TOPSAKAL 02.11.2019 01.12.2019
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
K.YILMAZ 21.11.2019 18.12.2019
M.KAYA 01.12.2019 14.12.2019
H.ŞİMŞEK 01.12.2019 07.12.2019
MAHMUT TURAN 28.11.2019 07.12.2019
C.KARADEMİR 30.11.2019 06.12.2019
H.ALTUNKILIÇ 28.11.2019 04.12.2019
R.DOĞAN 28.11.2019 04.12.2019
İ.AKYAVUZ 28.11.2019 04.12.2019
H.ALTUNDAĞ 21.11.2019 04.12.2019
H.ÇANAKÇI 27.11.2019 03.12.2019
M.E.DOĞAN 26.11.2019 02.12.2019
B.KILINÇ 26.11.2019 02.12.2019
S.GÜLENYÜZLER 18.11.2019 01.12.2019
Y.ARPA 25.11.2019 01.12.2019
N.AVCİ 24.11.2019 30.11.2019

Kocaeli 2.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 5

1 numarada kayıtlı YÜREKLİ TAY isimli at start makinesinden çıkış yapmamasından dolayı, At Yarışları Yönetmeliğinin 9/ j uyarınca (15 GÜN) yeterince eğitilinceye kadar koşulara katılmaktan yasaklanmıştır. Ayrıca antrenörü Mehmet AKBULUT atını yeteri kadar eğitememesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 7

5 numaraya kayıtlı MASTER URBAN isimli atın binicisi Hışman ÇİZİK son düzlükte yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bendleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

İzmir 5.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 3

8 numarada kayıtlı MİLACAN isimli atın jokeyi Mertcan ÇELİK son düzlükte fazla sayıda kamçı kullandığından (6 Kamçı) savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Bahse konu jokey savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır

11 numarada kayıtlı ŞEREFNAZ isimli atın jokeyi Çetin OK start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

2 numarada kayıtlı DEMİRBARS isimli atın aprantisi Bekir Mert MIRIK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a, b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

6 numarada kayıtlı URLA FIRTINASI isimli atın aprantisi Mertcan AKIN koşunun ilk virajında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.