Adana 8.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

1.Koşuda, 2 numaralı AKÜZÜM isimli at koşuya başlamadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü M.Y.KILINÇ' a atını iyi antrene ettirmediği için ihtar cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 2

2.Koşuda, 8 numaralı NAİMOĞLU isimli at koşuya başlamadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü A.KAPLAN' a atını iyi antrene ettirmediği için ihtar cezası verilmiştir. 

KOŞU NO: 3

3.koşuöncesinde 6 numaralı ZAVALLI ÇOCUK isimli atın antrenörü İ.KÖROĞLU, tartı mahallinde zamanında bulunamadığından dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 120/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Verdiği savunma Kurulumuzca uygun görüldüğünden herhangi bir cezai bir işlem uygulanmamıştır. 

Adana 8.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

1.Koşuda, 2 numaralı AKÜZÜM isimli at koşuya başlamadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü M.Y.KILINÇ' a atını iyi antrene ettirmediği için ihtar cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 2

2.Koşuda, 8 numaralı NAİMOĞLU isimli at koşuya başlamadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü A.KAPLAN' a atını iyi antrene ettirmediği için ihtar cezası verilmiştir

KOŞU NO: 3

3.koşu öncesinde 6 numaralı ZAVALLI ÇOCUK isimli atın antrenörü İ.KÖROĞLU, tartı mahallinde zamanında bulunamadığından dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 120/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Verdiği savunma Kurulumuzca uygun görüldüğünden herhangi bir cezai bir işlem uygulanmamıştır.