Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
M.AVŞAR 12.12.2019 13.12.2019
N.AKTAŞ 11.12.2019 09.01.2020
E.AKTUĞ 11.12.2019 25.12.2019
M.UYAR 10.12.2019 14.12.2019
O.KIZILDAŞ 10.12.2019 24.12.2019
R.CANPOLAT 09.12.2019 23.12.2019
A.C. İNAN 06.12.2019 04.01.2020
A.PAZAR 03.12.2019 22.12.2019
H.TOPSAKAL 02.12.2019 31.12.2019
C.BATUR 30.11.2019 14.12.2019
A.ESMER 27.11.2019 26.12.2019
M.BERBER 26.11.2019 25.12.2019
M.ERSEÇGEL 16.11.2019 15.12.2019
B.ULUKAN 16.11.2019 15.12.2019
S.ÜLGEN 15.11.2019 14.12.2019
F.AVCI 14.11.2019 13.12.2019
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
İ.ÇİZİK 13.12.2019 26.12.2019
MUH.OK 08.12.2019 21.12.2019
G.KILIÇ 15.12.2019 21.12.2019
CEM ŞEN 15.12.2019 21.12.2019
E.EMRE DOĞRU 14.12.2019 20.12.2019
B.AVERBAK 14.12.2019 20.12.2019
V.KAPLAN 14.12.2019 20.12.2019
M.AVŞAR 13.12.2019 19.12.2019
İ.H.KETME 13.12.2019 19.12.2019
A.ÇELİK 12.12.2019 18.12.2019
AH.ARSLAN 12.12.2019 18.12.2019
K.YILMAZ 21.11.2019 18.12.2019
Y.CENGİZ 12.12.2019 18.12.2019
MER.ÇELİK 09.12.2019 15.12.2019
S.ÖZEN 08.12.2019 15.12.2019
M.KAYA 01.12.2019 14.12.2019

Diyarbakır 18.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 2

2 numaraya kayıtlı CRANBERRY QUEEN isimli at son düzlükte hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. CRANBERRY QUEEN isimli atın binicisi, Burak BEKTAŞ’a konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin (a), bendi gereği ihtar cezası verilmiştir

KOŞU NO: 3

11 Numaraya kayıtlı SUNNY LEONE isimli atın binicisi Halil POLAT, son düzlükte fazla sayıda (yedi) kamçı kullanmıştır. Konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yeterli bulunmadığından6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123./6 Maddeleri gereğince(son iki ay içinde suçun tekrarı); 458 TL ve 14 (on dört) gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama cezası verilmiştir

11 numaraya kayıtlı SUNNY LEONE isimli at start çıkışı hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. SUNNY LEONE isimli atın binicisi, Halil POLAT’ın konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin (a), bendi gereği ihtar cezası verilmiştir

KOŞU NO: 5

Son 400 metrede Halil POLAT isimli jokey atına fazla sayıda kamçı vurmasıyla (9 adet) ilgili olarak ifadeye çağrılmıştır. İfadesinde kamçısını son 200 metrede düşürdüğünü belirtmiştir. Komiserler kurulumuzca yapılan incelemede Halil POLAT'ın kamçısını düşürdüğü tespit edilmiştir. Kamçısını düşürdükten sonra atı dövmeye devam ettiği tespit edilmiştir. 8 Numaraya kayıtlı TOLGAHAN isimli atın binicisi Halil POLAT, bir ata koşu esnasında dövenlere yarış usul ve esaslarına aykırı hareketleri sebebi ile Konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yeterli bulunmadığından 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123/7 maddesi gereğince; 458 TL ve 15 (on beş) gün süreyle ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir

11 numaraya kayıtlı TOLGAHAN isimli at start çıkışı hatalı kulvar değişikliği yapmıştır. TOLGAHAN isimli atın binicisi, Halil POLAT’ın konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yetersiz bulunduğundan 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 / 1 maddesinin (a), (b-1) bendleri gereği ihtar ve 916 TL para cezası verilmiştir

7 numaralı ZEMANİ isimli at, start makinasından çıkmamış ve koşmamıştır. ZEMANİ adlı ata 6132 sayılı At Yarışları Kanununa bağlı olarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 9/J maddesi gereği 15 (Onbeş) gün süreyle idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 7

3 numaraya DİLDARIM numaraya kayıtlı DİLDARIM isimli atın binicisine at sahibi adına tescil edilmemiş forma giydirildiğinden, Antrenör Abdulkadir GÜRGÖZE konuyla ilgili olarak savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması yeterli bulunmadığından, 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123/2 Maddesi gereği; ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 8

14 numaralı ALSİLSÜPÜRKIZ isimli at, start makinasından çıkmamış ve koşmamıştır. ALSİLSÜPÜRKIZ adlı ata 6132 sayılı At Yarışları Kanununa bağlı olarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 9/J maddesi gereği 15 (Onbeş) gün süreyle idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir.

 İzmir 10.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 4

5 numarada kayıtlı OVA KARTALI isimli atın jokeyi Galip KILIÇ son düzlükte fazla sayıda kamçı kullandığından (7 Kamçı) savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123/6 maddesi gereği ( 15.12.2019 gününden başlamak üzere) 7 (yedi) gün süreyle sanat icrasından geçici men ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

1 numarada kayıtlı HAZARBEY isimli atın aprantisi Mürsel KAYİŞ start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

6 numarada kayıtlı HOMICIK isimli atın antrenörü Ceyhun YEDİREN atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1 maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 7

4 numarada kayıtlı KING’S DAY isimli atın aprantisi Berkan ÇIĞLA son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

5 numarada kayıtlı ALFA FORCE isimli at start makinasından çıkış yapmadığından 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği yeterince eğitilene kadar 15 (on beş) gün süreyle, koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

5 numarada kayıtlı ALFA FORCE isimli atın antrenörü Hasan TOP atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitmediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır