Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
Ü.TAŞ 30.01.2020 02.02.2020
S.ÇELİK 28.01.2020 12.02.2020
KEREM KURT 27.01.2020 25.02.2020
A.PAZAR 23.01.2020 21.02.2020
M.ERSEÇGEL 15.01.2020 13.02.2020
N.AKTAŞ 10.01.2020 08.02.2020
M.BERBER 10.01.2020 09.02.2020
M.E.DOĞANCIK 09.01.2020 07.02.2020
A.C. İNAN 06.01.2020 04.02.2020
S.KARALAR 03.01.2020 01.02.2020
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
C.A.MAYDA 25.12.2019 24.12.2020
K.GÖKÇE 03.02.2020 09.02.2020
C.ALTUN 01.02.2020 07.02.2020
M.KAYİŞ 01.02.2020 07.02.2020
M.GÖNÜLTAŞ 03.02.2020 07.02.2020
T.YILDIZ 03.02.2020 07.02.2020
V.DEMİR 31.01.2020 06.02.2020
Z.KARABULUT 24.01.2020 06.02.2020
GÖK.BEKTAŞ 24.01.2020 06.02.2020
MAHİR ŞAHİN 01.02.2020 05.02.2020
T.KERESTECİ 31.01.2020 04.02.2020
B.M.MIRIK 02.02.2020 04.02.2020
S.BOYRAZ 28.01.2020 03.02.2020
A.H.BAYAR 28.01.2020 03.02.2020
M.S.ÇELİK 28.01.2020 03.02.2020
H.ALTUNDAĞ 26.01.2020 01.02.2020
M.E.DOĞAN 26.01.2020 01.02.2020

Kocaeli 9.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 3

5 numaraya kayıtlı İLK IŞIK isimli atın binicisi KAANCAN GÖKÇE koşunun son düzlüğünde ata fazla sayıda Kamçı (7 Adet) kullanarak yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 6. fıkrası ve At Yarışları Yönetmeliğin de değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca 7 (yedi) gün süre ile tribün ve eklentileri dışında , yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve/ veya sanat icrasından yasaklanmış ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 4

5 numaraya kayıtlı BOZDAĞ BEYİ isimli atın binicisi Hışman ÇİZİK son düzlükte yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bendleri uyarınca ihtar + 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

6 numaraya kayıtlı LAMBUKA isimli atın binici Tolga YILDIZ son düzlükte yarış usul ve nizamlarını ihlal etmek ve suçunu tekerrür etmekten dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (b-1), (c) ve (ç) bendleri uyarınca 5 (beş ) gün süre ile yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından yasaklanması , Tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten geçici yasaklanması ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 5

10 numarada kayıtlı MOON RULER isimli at start hakemi emrine girmediğinden dolayı, At Yarışları Yönetmeliğinin 9/ j uyarınca (15 GÜN) yeterince eğitilinceye kadar koşulara katılmaktan yasaklanmıştır. Ayrıca antrenörü Ahmet OLCAR atını yeteri kadar eğitememesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 6

1 numarada kayıtlı GÖKTÜRK isimli at start makinesinden geç çıkmasından dolayı, At Yarışları Yönetmeliğinin 9/ j uyarınca (15 GÜN) yeterince eğitilinceye kadar koşulara katılmaktan yasaklanmıştır. Ayrıca antrenörü Ayhan ÖZTÜRK atını yeteri kadar eğitememesinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. 

2 numaraya kayıtlı HİMAYUN isimli atın binicisi İ. Halil KETME son viraj dönülürken ve son düzlükte yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış s4avunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bendleri uyarınca ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

11 numaraya kayıtlı YURDAIŞIK isimli atın binicisi Fırat ARSLAN son viraj dönülürken ve son düzlükte yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış s4avunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden ; 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

İzmir 14.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 2

1 numarada kayıtlı ONUR isimli atın jokeyi Sinan ÖZEN son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. 8 numarada kayıtlı ŞİRİN SULTAN isimli atın jokeyi Gökhan GÖKÇE son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

2 numarada kayıtlı CEZALI isimli atın antrenörü Ülkü AYBOĞA yarış usul ve esaslarına aykırı hareketi nedeniyle savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. 8 numarada kayıtlı GERENCE isimli atın antrenörü yarışa protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda protestonun reddine karar verilmiştir.

KOŞU NO: 5

5 numarada kayıtlı FLORIDA COAST isimli atın antrenörü 2 numarada kayıtlı KUZEY YAĞMURU ve 3 numarada kayıtlı SECRET LOVER isimli atların jokeylerinin kendi atını engellediği gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda protestonun reddine karar verilmiştir. 2 numarada kayıtlı KUZEY YAĞMURU isimli atın jokeyi Kadir TOKAÇOĞLU son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Bahse konu jokey savunmasını yasal süresi içerisinde beyan edeceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır. 

3 numarada kayıtlı SECRET LOVER isimli atın jokeyi Özcan YILDIRIM son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

3 numarada kayıtlı ÇAMLIYAYLA isimli atın jokeyi İsmail KALE son düzlükte fazla sayıda kamçı kullandığından (6 kamçı), savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Bahse konu jokey savunmasını yasal süresi içerisinde beyan edeceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır

KOŞU NO: 7

1 numarada kayıtlı İRADELİYILDIZ isimli atın antrenörü Aytekin COŞKAN yarış usul ve esaslarına aykırı hareketi nedeniyle savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numarada kayıtlı SUNGURLU isimli atın jokeyi Mehmet KAYA koşunun yaklaşık son 800 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 562 TL cezası ile cezalandırılmıştır.