Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
S.ERDEM 31.01.2020 16.02.2020
S.ÇELİK 28.01.2020 12.02.2020
KEREM KURT 27.01.2020 25.02.2020
A.PAZAR 23.01.2020 21.02.2020
İ.ÖZ 17.01.2020 15.02.2020
M.ERSEÇGEL 15.01.2020 13.02.2020
B.ULUKAN 15.01.2020 13.02.2020
M.BERBER 10.01.2020 09.02.2020
Cezalı Jokeyler

 

Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
C.A.MAYDA 25.12.2019 24.12.2020
H.PARILDAR 09.02.2020 18.02.2020
B.KILINÇ 05.02.2020 18.02.2020
K.GÖKÇE 10.02.2020 16.02.2020
İ.KATAR 09.02.2020 15.02.2020
K.TOKAÇOĞLU 09.02.2020 15.02.2020
M.GÖNÜLTAŞ 08.02.2020 14.02.2020
MÜS.ÇELİK 07.02.2020 13.02.2020
U.SARICA 07.02.2020 13.02.2020
E.ÇANKAYA 06.02.2020 12.02.2020
R.DOĞAN 06.02.2020 12.02.2020
E.ŞİMŞEK 05.02.2020 11.02.2020
B.OKANDE 05.02.2020 11.02.2020
F.KARAKURT 04.02.2020 10.02.2020
K.GÖKÇE 03.02.2020 09.02.2020

Adana 16.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1

koşuda, 6 numaralı ECRİN KIZ isimli atın binicisi M.G.ARSLAN ve 9 numaralı PINKY PIE isimli atın binicisi E. SİNCAN, son 500 metre sonrasında yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmelerinden dolayı Kurulumuza çağırılarak savunmaları alındıktan sonra binicilere ihtar cezası verilmiştir ( 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1-a )

KOŞU NO: 2

2.Koşuda, 6 numaralı NİSANOĞLU isimli atın binicisi E. SİNCAN, son 400 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar ve 562 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 3

3.Koşuda 2 numaralı İNFİCAR isimli atın binicisi M.G.ARSLAN son 250 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar ve 562 TL para cezası verilmiştir.

Yine aynı koşuda, 4 numaralı BİLGİNKADİR isimli atın binicisi T. BALİ, fotofinishi geçmeden nümayişte bulunmasından dolayı Kurulumuza çağırılarak savunmaları alındıktan sonra biniciye ihtar cezası verilmiştir ( 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1-a ).

Ayrıca, 7 numaralı KORALAY isimli atın binicisi H. ÇANAKÇI, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı ( 6 adet ) dolayı 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan İlgili Yönetmeliğinin 123/6 maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.

KOŞU NO: 5

5.Koşuda, 10 numaraya kayıtlı BOLD FIGHTER isimli atın antrenörü A. CİĞER, atını yeterince eğitmediğinden atın koşuya başlamaması sebebi ile Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1,a maddesi gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. Buna göre; 10 numaraya kayıtlı BOLD FIGHTER isimli at; koşuya başlamaması nedeniyle yeterince eğitilene kadar 15 (on beş) gün süreyle, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 9

9.Koşuda, 3 numaralı BÜYÜKHAN KIZI isimli atın binicisi F.R.BEBEK, start çıkışından sonra yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar ve 562 TL para cezası verilmiştir.

Yine aynı koşuda, 8 numaraya kayıtlı SULTANIM isimli atın antrenörü O. GÜNDOĞDİ, atını yeterince eğitmediğinden atın start hakemi emrine girmeyerek yarıştan çıkarılması sebebi ile Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1,a maddesi gereğince ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. Buna göre; 8 numaraya kayıtlı SULTANIM isimli at; start hakemi emrine girmeyerek yarıştan çıkarılması nedeniyle yeterince eğitilene kadar 15 (on beş) gün süreyle, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır

İstanbul 12.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO:1

4 numaraya kayıtlı CEVHERİZADE isimli at start makinesine giriş yapmamasından dolayı At Yarışları Yönetmeliğinin 9.maddesinin (j) bendi uyarınca 15 (on beş) güne kadar süreyle koşulara katılmaktan yasaklanmış ayrıca antrenörü Sibel CAN, atını yeteri kadar eğitemediğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numaraya kayıtlı olarak koşan KARAKEÇELİ isimli atın antrenörü Turgut İBİŞ, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 2

2 numaraya kayıtlı olarak koşan GOLD COUST isimli atın jokeyi Akın SÖZEN, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

9 numaraya kayıtlı olarak koşan POINT SHOT isimli atın jokeyi Onur YILDIZ, starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

1 numaraya kayıtlı olarak koşan MAKAMBO isimli atın jokeyi Kadir TOKAÇOĞLU, start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 8

5 numaraya kayıtlı olarak koşan KIRATIN GÜZELİ isimli atın aprantisi Alican İNCİ, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.