ROGER BAROWS, 26 Mayıs 2019 Pazar günü Japonyanın Tokyo Hipodromun'da 2400’de 2.22.60 ile rekor yaparak  kazandı. Bu Hafta Japonya'da derbi Haftası olup 31 Mayıs Pazar günü koşulacak Japonya derbisi Heyecanı şimdiden ülkeyi sardı.

Yıl

Kazanan

Jokeyi

Antrenörü

Sahibi

Derecesi

1994

Narita Brian

Katsumi Minai

Masaaki Okubo

Hidenori Yamaji

2:25.7

1995

Tayasu Tsuyoshi

Shinji Kojima

Akio Tsurudome

Kanichi Yokose

2:27.3

1996

Fusaichi Concorde

Shinji Fujita

Minoru Kobayashi

Fusao Sekiguchi

2:26.1

1997

Sunny Brian

Naohiro Onishi

Senji Nakao

Moriyasu Miyazaki

2:25.9

1998

Special Week

Yutaka Take

Toshiaki Shirai

Hiroyoshi Usuda

2:25.8

1999

Admire Vega

Yutaka Take

Mitsuru Hashida

Riichi Kondo

2:25.3

2000

Agnes Flight

Hiroshi Kawachi

Hiroyuki Nagahama

Takao Watanabe

2:26.2

2001

Jungle Pocket

Koichi Tsunoda

Sakae Watanabe

Yomoji Saito

2:27.0

2002

Tanino Gimlet

Yutaka Take

Kunihide Matsuda

Yuzo Tanimizu

2:26.2

2003

Neo Universe

Mirco Demuro

Tsutomu Setoguchi

Shadai Racehorse Co. Ltd.

2:28.5

2004

King Kamehameha

Katsumi Ando

Kunihide Matsuda

Makoto Kaneko

2:23.3

2005

Deep Impact

Yutaka Take

Yasuo Ikee

Makoto Kaneko

2:23.3

2006

Meisho Samson

Mamoru Ishibashi

Tsutomu Setoguchi

Yoshio Matsumoto

2:27.9

2007

Vodka

Hirofumi Shii

Katsuhiko Sumii

Yuzo Tanimizu

2:24.5

2008

Deep Sky

Hirofumi Shii

Mitsugu Kon

Toshio Fukami

2:26.7

2009

Logi Universe

Norihiro Yokoyama

Kiyoshi Hagawara

Masaaki Kumeta

2:33.7

2010

Eishin Flash

Hiroyuki Uchida

Hideaki Fujiwara

Tomomitsu Hirai

2:26.9

2011

Orfevre

Ken-ichi Ikezoe

Yasutoshi Ikee

Sunday Racing Co. Ltd.

2:30.5

2012

Deep Brillante

Yasunari Iwata

Yoshito Yahagi

Sunday Racing Co. Ltd.

2:23.8

2013

Kizuna

Yutaka Take

Shozo Sasaki

Shinji Maeda

2:24.3

2014

One And Only

Norihiro Yokoyama

Kojiro Hashiguchi

Koji Maeda

2:24.6

2015

Duramente

Mirco Demuro

Noriyuki Hori

Sunday Racing Co. Ltd.

2:23.2

2016

Makahiki

Yuga Kawada

Yasuo Tomomichi

Makoto Kaneko

2:24.0

2017

Rey de Oro

Christophe Lemaire

Kazuo Fujisawa

U Carrot Farm

2:26.9

2018

Wagnerian

Yuichi Fukunaga

Yasuo Tomomichi

Makoto Kaneko

2:23.6

2019

Roger Barows

Suguru Hamanaka

Katsuhiko Sumii

Hirotsugu Inokuma

2:22.6