İstanbul 2.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 2

8 numaraya kayıtlı LOKUM isimli atın antrenörü Aydın KÜÇÜKAKSOY’ un kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 9 numaralı atın jokeyinin kendi atını engellediğinden neticeyi protesto ettiği bildirilmiştir. Yapılan protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

9 numaraya kayıtlı olarak koşan ROSE OF PARADISE isimli atın jokeyi Mehmet KAYA, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 ( yedi ) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

KOŞU 5

4 numaraya kayıtlı olarak koşan BELALI TUMBUL isimli atın jokeyi Mehmet KAYA, son düzlükte usulsüz kulvar değişikliği yaparak dışındaki ata faul yapmak suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 ( yedi ) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

10 numaraya kayıtlı olarak koşan BAŞAYDIN isimli atın aprantisi Kaancan GÖKÇE, son düzlükte usulsüz kulvar değişikliği yaparak içindeki ata faul yapmak suretiyle yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiştir. Konu ile ilgili savunmasını tebliğ edildiği tarihi izleyen günden itibaren 7 ( yedi ) gün içerisinde kurulumuza ilettikten sonra karar verilecektir.

KOŞU 6

1 numaraya kayıtlı olarak koşan FLORIDA COAST isimli atın jokeyi Halis KARATAŞ, start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca incelenmiş olup, jokey Halis KARATAŞ’ ın savunması haklı görülmüştür.

KOŞU 7

6 numaraya kayıtlı olarak koşan BALL OF LOVE isimli atın antrenörü Ali BOZKURT, biniciye at sahibi adına tescil edilmemiş forma giydirmesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin 2. fıkrası uyarınca ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

1 numaraya kayıtlı olarak koşan ATLANTİS isimli atın jokeyi Ayhan KURŞUN, son düzlükte yarış usul ve esaslarını ihlal ettiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 9

4 numaraya kayıtlı olarak koşan GOLDENPASS isimli atın antrenörü Hakan ACAR, deklare ettiği seyisi doping mahallinde bulundurmaması sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 

Bursa 1.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 2

Koşuda 5 numarada kayıtlı LUCKY ROCK isimli at start hakemi emrine girmemiştir. Atını iyi eğitemediğinden Antrenör FARUK KEMAHLIOĞLU; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 5 numarada kayıtlı LUCKY ROCK isimli at, start hakemi emrine girmemiştir. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J maddesi gereği(15 GÜN); yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

KOŞU 8

Koşuda 1 numarada kayıtlı ROTOVATÖR isimli at start hakemi emrine girmemiştir. Atını iyi eğitemediğinden Antrenör EMİN TOKÇALAR; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 1 numarada kayıtlı ROTOVATÖR isimli at, start hakemi emrine girmemiştir. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J maddesi gereği(15 GÜN); yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

KOŞU 9 

Koşuda 6 numarada kayıtlı MISTER POINT isimli atın Binicisi YUNUS EMRE YÜKSEL, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici YUNUS EMRE YÜKSEL; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 9 numarada kayıtlı INVISIBLE WOMAN isimli atın Binicisi SERCAN TIRPAN, koşuda start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici SERCAN TRPAN; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 10

Koşuda 13 numarada kayıtlı DEMİRHANBEY isimli at start hakemi emrine girmemiştir. Atını iyi eğitemediğinden Antrenör SERKAN SÜSLÜ; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendine göre İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 13 numarada kayıtlı DEMİRHANBEY isimli at, start hakemi emrine girmemiştir. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J maddesi gereği(15 GÜN); yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.