CUMARTESİ İzmir 4.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU NO: 1 

7 numarada kayıtlı SPEED DEMON isimli atın aprantisi Muharrem OK start çıkışından bir süre sonra yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numarada kayıtlı DOĞUŞUN KIZI isimli atın jokeyi Mertcan ÇELİK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

10 numarada kayıtlı DRINA isimli at koşunun ilk virajında aprantisi Alperen OLUK ile birlikte düşmüştür. At Saha Veteriner Hekimlerince muayene edilmiş ve detaylı tetkik ve tedavi için at hastanesine sevki uygun görülmüştür. Adı geçen Apranti ise doktor tarafından muayene edilmiş ve at binmesinde sakınca olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca pist, Pist Hakemlerince kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk olmadığı bildirilmiştir.

KOŞU 2

10 numarada kayıtlı DRINA isimli at koşunun ilk virajında aprantisi Alperen OLUK ile birlikte düşmüştür. At Saha Veteriner Hekimlerince muayene edilmiş ve detaylı tetkik ve tedavi için at hastanesine sevki uygun görülmüştür. Adı geçen Apranti ise doktor tarafından muayene edilmiş ve at binmesinde sakınca olmadığı belirtilmiştir. Ayrıca pist, Pist Hakemlerince kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk olmadığı bildirilmiştir.

 

KOŞU 4

3 numarada kayıtlı DEMBE isimli atın antrenörü Serdar Seren GÖRGÜ yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numarada kayıtlı BIGGY isimli atın antrenörü Halil ERDİK yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 5

2 numarada kayıtlı BORALTAN isimli atın aprantisi Muhammed Mir BİLGİN son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 6

9 numarada kayıtlı HADSİZ isimli at start makinasından çıkış yapmaması nedeniyle yeterince eğitilene kadar 15 (on beş) gün süreyle, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır

9 numarada kayıtlı HADSİZ isimli atın antrenörü Mehmet AKKUŞ atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitememesi nedeniyle savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 8

1 numarada kayıtlı KARA DERE isimli atın aprantisi Bekir Mert MIRIK koşunun son virajında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

4 numarada kayıtlı TANKERNECLA isimli atın jokeyi Mustafa ÇİÇEK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

12 numarada kayıtlı OĞLUM İSMAİL isimli atın aprantisi Furkan KARAKURT’ un yarışı bıraktığı görülmüştür. Bahse konu at Saha Veteriner Hekimlerince muayene edilmiş ve sağ ön ayağında topallık tespit edildiğinden tetkik ve tedavi için at hastanesine sevki uygun görülmüştür.

KOŞU 10

9 numarada kayıtlı DAĞDİBİ GÜZELİ isimli at start makinasına giriş yapmadığından ve yarışı geciktirdiğinden yeterince eğitilene kadar 15 (on beş) gün süreyle, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numarada kayıtlı DAĞDİBİ GÜZELİ isimli atın antrenörü Abdullah ATAŞ art makinasına giriş yapmaması, yarışı geciktirmesi ve atını yeterince eğitememesi nedeniyle savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

11 numarada kayıtlı MERHAN isimli at start makinasından çıkış yapmaması nedeniyle yeterince eğitilene kadar 15 (on beş) gün süreyle, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

11 numarada kayıtlı MERHAN isimli atın antrenörü Cenk ŞAMLI atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitememesi nedeniyle savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU 11

3 numarada kayıtlı FIND THE WAY isimli at start makinasından çıkış yapmaması nedeniyle yeterince eğitilene kadar 15 (on beş) gün süreyle, 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

3 numarada kayıtlı FIND THE WAY isimli atın antrenörü Halil ERDİK atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitememesi nedeniyle savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numarada kayıtlı BIG FARRIER isimli atın aprantisi Alperen OLUK son düzlükte fazla sayıda kamçı kullandığından (6 Kamçı) savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ancak savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

CUMARTESİ Ankara 4.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU 1 

5 Numarada kayıtlı LIZBON ve 8 numarada kayıtlı SUPERFAST isimli atlar 1300 metre civarı düşmüşlerdir.

Konu ile ilgili olarak 4 numarada kayıtlı EL REY MUNDO isimli ata binen Ali KAÇMAZ, 6 numarada kayıtlı MISTER KING isimli ata binen Samet ERKUŞ, 8 numarada kayıtlı SUPERFAST isimli ata binen Mehmet KESKİN ve 5 Numarada kayıtlı LIZBON isimli ata binen Hışman ÇİZİK Komiserler Kuruluna çağırılmış ve bilgi amaçlı olarak ifadeleri alınmıştır.

4 numarada kayıtlı EL REY MUNDO isimli ata binen Ali KAÇMAZ 1300 metre civarı iç kulvardan dış kulvara doğru kulvar değişikliği yaparak, yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin birinci fıkrası c bendi gereğince 5 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir

KOŞU 2

2 Numarada kayıtlı GRANADA isimli atın jokeyi Harun KILIÇARSLAN start çıkışı dış kulvardan iç kulvara doğru kulvar değişikliği yaparak içindeki atların koşu yolunu engellemesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 5

4 Numarada kayıtlı KARAYELE isimli at son düzlükte tökezleyerek düşmüş sol ön ayağı kırıldığından at ilgililerinin talebi üzerine uyutulmuştur.

 

KOŞU 6

6 Numarada kayıtlı VITARA isimli ata binen Halil ALTIN start çıkışı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 8 

3 numarada kayıtlı EVERGRANDE isimli at start hakemi emrine girmemesi nedeni ile, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9 / j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

3 Numarada kayıtlı EVERGRANDE isimli atın antrenörü Avni KARAKUŞ atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır. 1 Numarada kayıtlı ANKA isimli atın antrenörü Abdullah KIZILYAMAÇ koşuya protesto çekmiştir. Komiserler Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda koşuyu protesto eden

1 Numarada kayıtlı ANKA isimli ata derece değişikliğini gerektirecek bir engel oluşmadığından protestonun reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

KOŞU 9

3 numarada kayıtlı MONSHAU isimli at starttan çıkmaması nedeni ile, 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9 / j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar (En az 15 gün süre ile) koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

3 Numarada kayıtlı MONSHAU isimli atın antrenörü Tevfik BARDAKÇI atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.