27 HAZİRAN CUMARTESİ

İzmir 6.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU 1

6 numarada kayıtlı ÖZAKBEY isimli atın jokeyi Ali ALPAGUT koşunun yaklaşık son 900 metrelerinde usulsüz kamçı kullandığından savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen jokey savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini beyan ettiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

KOŞU 2

1 numarada kayıtlı ACQUA CELESTE isimli at start çıkışta yarışa adapte olamaması nedeniyle 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği yeterince eğitilene kadar 15 (on beş) gün süreyle koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

1 numarada kayıtlı ACQUA CELESTE isimli atın antrenörü Semi YUDUM yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen antrenör savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

1 numarada kayıtlı ACQUA CELESTE isimli atın jokeyi Mahmut SAV start çıkışında atından düşmüştür. Adı geçen jokey doktor tarafından muayene edilmiş ve at binmesinde sakınca olmadığı belirtildiğinden koşulara katılmasına izin verilmiştir.

9 numarada kayıtlı QUEEN OF NORTH isimli atın aprantisi Muhammed Mir BİLGİN start çıkışından bir süre sonra atından düşmüştür. Adı geçen apranti doktor tarafından muayene edilmiş ve at binmesinde sakınca olmadığı belirtildiğinden koşulara katılmasına izin verilmiştir. 3 numarada kayıtlı BLACKROSE isimli at start makinasından çıkış yapmaması nedeniyle 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği yeterince eğitilene kadar 15 (on beş) gün süreyle koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

3 numarada kayıtlı BLACKROSE isimli atın antrenörü Regaip YILDIZ yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen antrenör savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 3

2 numarada kayıtlı BABA ERDİNÇ isimli at start makinasına girişte huysuzluk yapması ve yarışı geciktirmesi nedeniyle 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği yeterince eğitilene kadar 15 (on beş) gün süreyle koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır. 2 numarada kayıtlı BABA ERDİNÇ isimli atın antrenörü Ramazan ALTUNBAŞ atının start makinasına girişte huysuzluk yaparak yarışı geciktirmesi ve atını yeterince eğitememesi nedeniyle Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen antrenör savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 3 numarada kayıtlı HARPUT KALESİ isimli atın koşu öncesinde start makinası içerisindeyken yanındaki at şahlanmıştır. Söz konusu at olay mahallinde Saha Veteriner Hekimlerince muayene edilmiş ve herhangi bir klinik bulguya rastlanmadığı bildirilmiştir 4 numarada kayıtlı JUVENILE isimli at start makinasına girişte huysuzluk yapması ve yarışı geciktirmesi nedeniyle 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği yeterince eğitilene kadar 15 (on beş) gün süreyle koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

4 numarada kayıtlı JUVENILE isimli atın antrenörü Tolga TEMİZER atının start makinasına girişte huysuzluk yaparak yarışı geciktirmesi ve atını yeterince eğitememesi nedeniyle Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen antrenör savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

4 numarada kayıtlı JUVENILE isimli at start makinasına girişte ve makine içerisinde huysuzluk yapmıştır. Söz konusu at olay mahallinde Saha Veteriner Hekimlerince muayene edilmiş ve herhangi bir klinik bulguya rastlanmadığı bildirilmiştir.

5 numarada kayıtlı KAFKAS BEYİ isimli atın koşu öncesinde start makinası içerisindeyken yanındaki at şahlanmıştır. Söz konusu at olay mahallinde Saha Veteriner Hekimlerince muayene edilmiş ve herhangi bir klinik bulguya rastlanmadığı bildirilmiştir.

6 numarada kayıtlı WIN GREEN WIN isimli at start makinasına girişte huysuzluk yapması ve yarışı geciktirmesi nedeniyle 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği yeterince eğitilene kadar 15 (on beş) gün süreyle koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numarada kayıtlı WIN GREEN WIN isimli atın antrenörü Farık KEMAHLIOĞLU atının start makinasına girişte huysuzluk yaparak yarışı geciktirmesi ve atını yeterince eğitememesi nedeniyle Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen antrenör savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1 ) bendi gereği ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 5

9 numarada kayıtlı OPPORTUNIST isimli atın jokeyi Hüseyin ŞİMŞEK son düzlükte fazla sayıda kamçı kullandığından (6 Kamçı) savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiş ancak adı geçen jokey savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

KOŞU 6

12 numarada kayıtlı WINTERS LOVE isimli atın jokeyi Mehmet KAYA son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen jokey savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 7

7 numarada kayıtlı KARA MEHMET isimli atın jokeyi Çetin OK start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen jokey savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

10 numarada kayıtlı PERFECT LEO isimli atın jokeyi Ali ALPAGUT start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen jokey savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

14 numarada kayıtlı BULL HEAD isimli atın son düzlükte yarışı bıraktığı görülmüştür. Söz konusu at olay mahallinde Saha Veteriner Hekimlerince muayene edilmiş ve herhangi bir klinik bulguya rastlanmadığı bildirilmiştir.

KOŞU 8

2 numarada kayıtlı BUCALIM isimli at koşunun yaklaşık son 700 metrelerinde yarışı bırakmış ve jokeyi Adem ASLAN atından inmiştir. Söz konusu at olay mahallinde Saha Veteriner Hekimlerince muayene edilmiş ve sağ ön ayakta kırık şüphesiyle At Hastanesine sevk edilmiştir.

KOŞU 10

9 numarada kayıtlı NİĞDELİ KIZ isimli atın jokeyi İlker SOYAD son düzlükte fazla sayıda kamçı kullandığından savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmıştır. Adı geçen jokey davete icabet edemediğinden savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilememiştir. Konu ile ilgili gerekli işlem jokeyin savunmasını takiben yapılacaktır

 

CUMARTESİ Ankara 6.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU 1

5 Numarada kayıtlı MISTER HEART isimli atın antrenörü Adem GÜVEN atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır. 

KOŞU 8

3 Numarada kayıtlı DOMBRA isimli atın antrenörü Cengiz AYDOĞAN atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

 

26 HAZİRAN PERŞEMBE 

ANKARA  5.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

 

Raporlu Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
İ.GÜN 24.06.2020 03.07.2020
B.AYEBE 22.06.2020 28.06.2020
M.ERSEÇGEL 19.06.2020 16.07.2020
H.KURTCUOĞLU 15.06.2020 15.07.2020
O.GÖKÇE 15.06.2020 05.07.2020
N.AKTAŞ 10.06.2020 09.07.2020
O.GÜDEN 10.06.2020 09.07.2020
Ü.ÖZCAN 10.06.2020 09.07.2020
E.ÇAKIROĞLU 10.06.2020 09.07.2020
M.BERBER 10.06.2020 09.07.2020
A.PAZAR 10.06.2020 09.07.2020
A.C. İNAN 08.06.2020 07.07.2020
N.KILIÇASLAN 05.06.2020 05.07.2020
KEREM KURT 29.05.2020 28.06.2020
Cezalı Jokeyler Jokey Baş. Tarihi Bit. Tarihi
C.A.MAYDA 25.12.2019 24.12.2020
M.HAMEDİ 27.06.2020 03.07.2020
U.BARLIK 27.06.2020 03.07.2020
H.ÇİZİK 28.06.2020 02.07.2020
ALP.OLUK 26.06.2020 02.07.2020
M.P.DEMİR 24.06.2020 30.06.2020
D.KAYA 24.06.2020 28.06.2020
M.B.ÇAKMAK 20.06.2020 26.06.2020
M.KAYA 20.06.2020 26.06.2020
A.KAÇMAZ 22.06.2020 26.06.2020
E.ŞİMŞEK 24.06.2020 26.06.2020

 

KOŞU 1

14 Numarada kayıtlı UÇANSOYLUM isimli atın antrenörü Vedat ÖNDER Aksesuar ve diğer malzemelerin renginin forma rengine uymamasından dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 31 Maddesinin üçüncü fıkrası ve 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bendleri gereğince İHTAR ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 

KOŞU 2

4 Numarada kayıtlı ALLORA isimli atın antrenörü Halil KABUKCI deklare ettiği seyisin doping mahallinde hazır bulunmasını sağlamaması nedeni ile 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 5

2 Numarada kayıtlı KING BERKAY isimli atın jokeyi Hışman ÇİZİK Start mahalline binili olarak gelmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 121. maddesi ikinci fıkrası gereğince 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU 6

6 Numarada kayıtlı ENERGİN isimli atın antrenörü Osman İPEK jokeyine tescil edilmiş renk ve şekilde forma giydirmemesinden dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesi 2 inci fıkrası gereğince İHTAR ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

12 Numarada kayıtlı TURBONUN GÜLÜ isimli atın jokeyi Vedat ABİŞ Start mahalline binili olarak gelmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 121. maddesi ikinci fıkrası gereğince 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU 7

7 Numarada kayıtlı BUNİYABİR isimli atın antrenörü İlhami GÜMÜŞ koşuya protesto çekmiştir. Komiserler Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda koşuyu protesto eden 7 Numarada kayıtlı BUNİYABİR isimli ata derece değişikliğini gerektirecek bir engel oluşmadığından protestonun reddine oy birliği ile karar verilmiştir. 14 Numarada kayıtlı YENERSULTAN isimli ata binen Ercan ÇANKAYA son düzlükte kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR ile cezalandırılmıştır.

3 Numarada kayıtlı GÜNTAY BİR isimli atın antrenörü Hasan TEKİNALP Aksesuar ve diğer malzemelerin renginin forma rengine uymamasından dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 31 Maddesinin üçüncü fıkrası ve 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bendleri gereğince İHTAR ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

4 Numarada kayıtlı HANDASSA isimli atın antrenörü Serdar Veysel KAYA Aksesuar ve diğer malzemelerin renginin forma rengine uymamasından dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 31 Maddesinin üçüncü fıkrası ve 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bendleri gereğince İHTAR ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

6 Numarada kayıtlı ÖZOYUNCU isimli atın antrenörü Mehmet GÜNEŞ Aksesuar ve diğer malzemelerin renginin forma rengine uymamasından dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 31 Maddesinin üçüncü fıkrası ve 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bendleri gereğince İHTAR ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

8 Numarada kayıtlı DİYAPİRİM isimli atın antrenörü Ahmet Elçin KARAKURT Aksesuar ve diğer malzemelerin renginin forma rengine uymamasından dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 31 Maddesinin üçüncü fıkrası ve 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bendleri gereğince İHTAR ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 8

5 Numarada kayıtlı NEVALİ CORİ isimli atın antrenörü Ahmet Elçin KARAKURT Aksesuar ve diğer malzemelerin renginin forma rengine uymamasından dolayı, 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 31 Maddesinin üçüncü fıkrası ve 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bendleri gereğince İHTAR ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 9

2 Numarada kayıtlı JAMALA isimli atın antrenörü Avni KARAKUŞ atını yeterince eğitmeyerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

6 Numarada kayıtlı OBRADA isimli atın antrenörü Tevfik BARDAKÇI deklare ettiği seyisin doping mahallinde hazır bulunmasını sağlamaması nedeni ile 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 10 

3 Numarada kayıtlı KALAGAY isimli atın antrenörü İbrahim BEKİROĞULLARI deklare ettiği seyisin doping mahallinde hazır bulunmasını sağlamaması nedeni ile 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 11

12 Numarada kayıtlı DAŞÇI POYRAZ isimli ata binen Mehmet KESKİN start çıkışı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR ile cezalandırılmıştır.

PERŞEMBE İzmir 5.YARIŞ GÜNÜ RAPORU

KOŞU 2

8 numarada kayıtlı KÜÇÜK NESLİHAN isimli atın jokeyi Ali ALPAGUT start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen jokey savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 3

4 numarada kayıtlı BLACK PANTHER isimli atın jokeyi Nevzat AVCİ koşunun yaklaşık son 800 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen jokey savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

5 numarada kayıtlı GÜVEN HAN isimli atın aprantisi Bekir Mert MIRIK koşunun yaklaşık son 800 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen apranti savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

9 numarada kayıtlı ROMOLO isimli atın antrenörü Mehmet KAYA yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen antrenör savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 5

7 numarada kayıtlı KANDEMİR GÜZELİ isimli atın jokeyi Mehmet GÖNÜLTAŞ start çıkışından bir süre sonra yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen jokey savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a, b-1) bendi gereği ihtar ve 592 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

10 numarada kayıtlı ÖPBENİ isimli atın jokeyi Çetin OK start çıkışından bir süre sonra yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen jokey savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 6

3 numarada kayıtlı FORTE SARP isimli atın aprantisi Muhammed Mir BİLGİN start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen apranti savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

5 numarada kayıtlı KING JIM KEY isimli atın jokeyi Ali ALPAGUT start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen jokey savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numarada kayıtlı KURU SOĞAN isimli at yapılacak koşu öncesinde huysuzluk yaparak start makinasına vurmuş, olay yerinde Saha Veteriner Hekimlerince muayene edilen bahse konu atta herhangi bir klinik bulguya rastlanmadığından koşuya katılması uygun görülmüştür.

KOŞU7

1 numarada kayıtlı SELDANINOĞLU isimli atın aprantisi Muhammed Mir BİLGİN son düzlükte fazla sayıda kamçı kullandığından (7 Kamçı) savunmasının alınması amacıyla kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen apranti savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini beyan ettiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

7 numarada kayıtlı KOCA MUĞLALI isimli atın antrenörü

8 numarada kayıtlı DEMİRBARS isimli atın jokeyinin kendi atını engellendiği gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda protestonun reddine karar verilmiştir

8 numarada kayıtlı DEMİRBARS isimli atın jokeyi Nevzat AVCİ son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen jokey savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini beyan ettiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

KOŞU 8

4 numarada kayıtlı KARA HİSAR isimli atın jokeyi Tolga YILDIZ son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen jokey savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU 9

1 numarada kayıtlı AKBEN isimli atın jokeyi Nevzat AVCİ koşunun yaklaşık son 900 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen jokey savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numarada kayıtlı MERYEMCE isimli atın jokeyi Mertcan ÇELİK koşunun yaklaşık son 900 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunma istem yazısı kendisine tebliğ edilmiştir. Adı geçen jokey savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.