24 Eylül Perşembe günü Ankara 75 Yıl Hipodromu'nda yapılan 10 koşuda BUĞU isimli safkana binen Fatih Rüstem Bebek son 300 de kırbacını düşürdüğünden hemen sonra gözünden gözlüğünü çıkarıp kamçı yerine, gözlükle teşvik etmesinden dolayı Komiserler Kurulu tarafından ihtar ve 562TL para cezasıyla cezalandırılmıştır.

KOMİSERLER KURURU KARARI

7 numarada kayıtlı BUĞU isimli atın jokeyi Fatih Rüstem BEBEK son düzlükte kamçısını düşürdüğünden, atını kamçı yerine, gözlükle teşvik ederek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı Komiserler Kuruluna çağrılmış savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını aynı gün Kurulumuza vermiştir. Savunması yeterli görülmeyerek 6132 sayılı At Yarışları Kanununun 4 üncü maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bendleri gereğince İHTAR ve ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.