Mehmet Dogan neden 14 gün At binmeme cezası aldı

 

27 Eylül Pazar günü Şanlıurfa hipodromu'nda  6 numaraya kayıtlı DEMİR HAN isimli atın binicisi Mehmet DOĞAN son düzlükte, ata yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilen sayıdan fazla kamçı kullandığından dolayı Komiserler Kuruluna çağırılarak savunma istem yazısı tebliğ edilmiştir. Savunmasını 28.09.2020 tarihinde veren binicinin savunması yeterli görülmeyerek 6132 S.K. 4.Maddesi (b-1,c) ve Yönetmeliğin 123/6 Md. gereğince 562,00 TL ve 14 (ondört) gün Sanat icrasından men cezaları ile cezalandırılmıştır. (son iki ay içinde aynı suçun tekkerrüründen gün cezası iki kat uygulanmıştır)

Maske takmadan jokey para ve gün cezası aldı 

Binici Ümit TAŞ 21.09.2020 tarihinde idari bina ve tribün bölgesinde maske takmayarak yarış yerlerinin düzen ve disiplinini bozduğundan Komiserler Kuruluna çağırılarak yazılı savunması istenmiştir. Savunmasını 27.09.2020 tarihinde veren binicinin savunması yeterli görülmediğinden 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4.Maddesi (b-1,c) ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan Yönetmeliğin 117.Maddesi gereğince 562,00 TL para cezası ve 7 (yedi) gün süre ile sanat icra etmekten men cezası verilmiştir.