8 Ekim Perşembe günü Kocaeli Kartepe Hipedromu'nda yapılan 3. Kosu'da Gökhan Gökçe kulvar daraltması sonucu F.Arslan safkan'dan düşmesi sonucu 5 gün at binmeme cezası verdi

   KOMİSER KURULU KARARI   

5   numaraya kayıtlı ELIKA isimli atın binici Gökhan GÖKÇE ilk viraja girerken usulsüz kulvar değiştirerek  içindeki atın koşu yolunu daraltarak yarış usul ve nizamlarını ihlal etmekten dolayı ifadeye çağırılmış  ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunmasını 7 gün içerisinde vereceğini  ifade etmiştir.15.10.2020 tarihinde vermiş olduğu savunması Kurulumuzca  yetersiz görüldüğünden  6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117 .  maddesinin 1. fıkrası  (b-1), (c) ve (ç)  bendleri uyarınca 5 (beş ) gün süre ile yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icrasından yasaklanması, Tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten yasaklanması   ve 562  TL para cezası ile cezalandırılmıştır.