29 Kasım Pazar günü Adana yarışlarında komiserler kurulundan çeşitli cezalar alması toplam 2.811 TL jokey Kaza yardım sandığına bağış yapması 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren 12 gün at binmeme cezası aldı.

KOMİSERLER KURURU KARARI

22.11.2020 tarihinde yapılan 4. koşuda, 7 numaralı RED TORNADO isimli atın binicisi Ali KAÇMAZ, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı (6 adet) 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 29.11.2020 Pazar günü Kurulumuza vermiştir, Adı geçen jokey iki gün içerisinde deklere edilen kayıtlı koşusu olmadığı için cezasının takip eden gün başlatılmasını talep etmiştir. Bahse konu olay ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123/6 maddesi gereği (30.11.2020 gününden başlamak üzere) 7 (yedi) gün süreyle sanat icrasından geçici men ayrıca 562 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO 2

Yine aynı Koşuda, koşuyu 2. olarak bitiren 10 numaralı AGRİN isimli atın antrenörü Kazım YILDIZ, koşuyu 1. olarak bitiren 8 numaralı ARAYEKYİ isimli ata kendi atına son düzlükte faul yaptığı gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde protesto oy birliğiyle reddedilmiştir. Ayrıca, protestoya neden olan 8 numaralı ARAYEKYİ isimli atın binicisi Ali KAÇMAZ, son 400 metre sonrasında yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar ve 1125 TL para ( 21.11.2020 - tekerrür ) cezası verilmiştir.

KOŞU NO 4

Ayrıca, 1 numaralı BABA İBRAHİM isimli atın binicisi Ali KAÇMAZ, start çıkışında ve 1000 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar ve 562 TL para cezası verilmiştir.

8. Koşuda, koşuyu 3. olarak bitiren 10 numaralı BENZENCİ isimli atın antrenörü İ. GÜMÜŞ, koşuyu 1. olarak bitiren 13 numaralı YENERSULTAN isimli ve 2. olarak bitiren 2 numaralı KALAGAY isimli atlara kendi atına son düzlükte faul yaptıkları gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme neticesinde protesto oy birliğiyle reddedilmiştir. Ayrıca, protestoya neden olan 13 numaralı YENERSULTAN isimli atın binicisi Ali KAÇMAZ, aynı yarış gününde ikinci kez son düzlükte yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden 5 ( beş ) gün süreyle sanat icrasından men cezası verilmiştir.

KOŞU NO 10

Yine aynı koşuda, 4 numaralı DİLBER AĞAM isimli atın binicisi Ali KAÇMAZ, son 200 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden ihtar ve 562 TL para cezası verilmiştir.