13.10.2021 tarihinde apranti Mehmet ALTIN nizamiye girişinde görevli güvenlik görevlileri ile tartışarak yarış yerlerinin düzen ve disiplininin bozulmasına sebep olduğundan komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendisinin isteği üzerine 20.10.2021 tarihinde savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 126. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 15 (onbeş) gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yerlere girmekten ve sanat icra etmekten yasaklama ayrıca 613 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.