Komiserler Kurulu Kararı

09.03.2019 tarihinde yapılan 6. koşuda 4 numaralı İNANLI OĞLU isimli atın binicisi İ.AKYAVUZ, son düzlükte usulsüz kulvar değiştirmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi sonunda Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 12/03/2019 Salı günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 3 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

YARIŞIN VİDEOSU