Aşım müracaatları 03 Aralıkta 2021Cuma günü  başlayıp 17 Aralık 2021 Cuma günü saat 17.00 'de sona erecek. İzmit Aşım istasyonunda LUXOR 150.000TL Aşım ücreti olup 40 Aşım Adedi

Karacabey ve Mahmudiye Pansiyon Haralar ile İzmit, İzmir/Torbalı, Adana/Seyhan, İstanbul/Silivri, Şanlıurfa Aşım İstasyonlarında 2022 yılı aşımları ve misafir kısrak kabulleri ilgili talimatname hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek olup,

1.    Aşım müracaatları 03 Aralık 2021 Cuma günü başlayıp, 17 Aralık 2021 Cuma günü, saat 17.00’de sona erecektir.

2.  Müracaatlar, ilgili formların eksiksiz doldurulması ve Aşım Taahhütnamesinin imzalanması suretiyle, Hipodrom Hara ve Aşım İstasyonu Müdürlüklerinden veya 04.12.2021 Cumartesi günü saat 10:00 itibariyle at sahiplerinin cari hesaplarından online olarak yapılabilecektir.

3.    Ortak sahipli kısraklar için aşım müracaatı/aygır değişikliği vb. işlemler ilgili dilekçenin her ortak tarafından ayrı ayrı imzalanması ya da ortak/ortaklar tarafından bir ortağa/üçüncü bir şahsa noterden verilen vekâletname ile gerçekleştirilebilecektir.

4.    Aşım müracaatı esnasında, aşım sezonu hizmet bedeli olarak belirlenen 500 TL kısrak sahiplerinden peşin olarak tahsil edilecektir.

5.  Tercihli olan veya taylarının performansı gereği tercih hakkını kaybetmeyen kısrakların sahipleri müracaat esnasında söz konusu koşunun tarihini, türünü, hipodromunu ve koşudaki derecesini açık olarak yazmak ve doğru beyan etmek zorundadır.  Tercih durumu beyan edilmeyen kısraklar, tercihsiz olarak değerlendirilecektir.  Bu konuda tüm sorumluluk at sahibine ait olup, TJK sorumluluk kabul etmeyecektir.

6.    Damızlık olarak kullanılacak kısrakların her yıl ilgili aşım sezonu için gerçekleştirilen vize işlemlerinin tamamlanmış olması gerekmektedir.  Vize işlemleri tamamlanmamış olan kısraklar hara/aşım istasyonlarına kabul edilmeyecek ve aşım yaptırılmayacaktır.

7.   01 Haziran 2021 tarihinden itibaren gebe kalmış olan kısraklar için yapılacak başvurular, ilk müracaat kabullerinde, kısrak tercihli olsa dahi kabul edilmeyecek olup; aygırlarda aşım hakkı kazanan kısrakların belirlenmesini müteakip, TJK tarafından ilan edilecek duyuruda belirtilen tarih itibariyle kontenjanı dolmayan aygırlara müracaatları kabul edilecektir.

8.    2022 aşım sezonu için damızlık vizesi yapılmış olan ve aygır müracaatı bulunan boş kısrakların; hara/aşım istasyonlarına kabulleri 03 Aralık 2021  tarihinden itibaren Aşım Talimatnamesi hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

9.    MİSAFİR PANSİYONER STATÜSÜNDE HİZMET ALMASI İSTENEN BOŞ KISRAKLARIN, EN GEÇ 24 ARALIK 2021 CUMA (DAHİL) GÜNÜNE KADAR HARA/AŞIM İSTASYONLARINA GİRİŞ YAPMALARI GEREKMEKTE OLUP, BELİRTİLEN SÜREDE GİRİŞ YAPMAYAN KISRAKLAR SEZON BOYUNCA YALNIZCA GÜNÜBİRLİK STATÜDE HİZMET ALACAKTIR.

AYRICA, SÖZ KONUSU TARİHE KADAR GİRİŞ YAPAN BOŞ KISRAKLAR İÇİN ARALIK VE OCAK AYLARINDA, AYLIK BAKIM ÜCRETLERİNDE %25 İNDİRİM UYGULANACAKTIR.      

10.  Günübirlik statüde hizmet alacak kısrakların doğan tayları için ilan edilmiş olan aşım ücretleri üzerinden %10 oranında indirim uygulanacaktır.

Duyuruda belirtilen maddelerin detayları ile diğer usul ve esaslar, TJK Aşım Talimatnamesinde yer almaktadır.

2022 Aşım Taahütnamesi

2022 Aşım Talimatnamesi

2022 İngiliz Aygırları Aşım ücretleri duyurusu

2022 Arap Aygırları Aşım ücretleri duyurusu