09.04.2019 tarihinde yapılan 2. koşuda 2 numaralı ZÜBEYİR isimli atın binicisi M. AKYAVUZ, starttan hatalı çıkış yaparak 1200 metrede usulsüz kulvar değiştirmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 122/7. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi sonunda Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 13/04/2019 Cumartesi günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir. 

YARIŞIN VİDEOSU