KOŞU NO: 4

9 numarada kayıtlı ESENDAĞ isimli atın antrenörü, 3 numarada kayıtlı LANDING isimli atın ve 6 numarada kayıtlı AKÇAAĞA isimli atın jokeylerinin kendi atını engellediği gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda, protestonun reddine karar verilmiştir.

3 numarada kayıtlı LANDING isimli atın jokeyi Ali Can İNAN, son düzlükte hatalı kulvar değiştirdiğinden ve protestoya neden olduğundan savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (c) bendi gereği 7 (yedi) gün süreyle sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır.

6 numarada kayıtlı AKÇAAĞA isimli atın jokeyi Mustafa ÇİÇEK, son düzlükte hatalı kulvar değiştirdiğinden ve protestoya neden olduğundan savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

www.Liderform.com.tr görüşü

İzmir 4 koşuda protesto çekildi, ESENDAĞ içinden ve dışından gelen safkanlar son 100 de siprint kulvarı daralmasına rağmen çıkacak gücü kalmayıp koşu sıralaması değişmez ama LANDING binicisi gün cezası alabilir Akçaağa'nın binicisi fotoyu geçeceği anda LANDING ciddi tempon yapması,gün cezası alması gerekirdi.

PROTESTO VİDEOSU

YARIŞIN VİDEOSU

 

KOŞU NO: 9

1 numarada kayıtlı HAVE A NICE TRIP isimli atın jokeyi Mehmet GÖNÜLTAŞ, son düzlükte hatalı kulvar değiştirdiğinden, yanındaki ata yaklaştığından ve temas ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış olup, savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini belirttiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

9 numarada kayıtlı GALVATRON isimli atın jokey Mustafa ÇİÇEK, start çıkışında hatalı kulvar değiştirdiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

5 numarada kayıtlı NİĞDELİ KIZ isimli atın antrenörü, 10 numarada kayıtlı KARA MEHMET isimli atın jokeyinin kendi atını engellediği gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda, protestonun reddine karar verilmiştir.

10 numarada kayıtlı KARA MEHMET isimli atın jokeyi Çetin OK, son düzlükte hatalı kulvar değiştirdiğinden ve protestoya neden olduğundan savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış olup, savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini belirttiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır. 

www.Liderform.com.tr görüşü

Son 150 NİĞDELİ KIZ'a ciddi faul yaparak safkan sallandı kazanıcakta gücü kalmayıp sıralamanın değişmemesi doğru bir karar Çetin.Ok'a ihtar veya gün cezası verilebilinir.

PROTESTO VİDEOSU

YARIŞIN VİDEOSU