YKK Yeni hazırladı dopingli atlar için ilacın gücüne göre ceza verilecek olur ikinci şişeyi  At sahibi isterse yurtdışında  akredite olmuş bir laboratuvar'a gönderme hakkı olacak. Bakanlar kurulun imzası ve torba yasası ile  çıkması bekleniyor.