YYK  Doping cezası alan Antrenörlere af çıkarma taslağı hazırlanıp Bakanlar Kurulu kararı ile  torba yasasında çıkması  ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek