KOŞU 2

Koşuda 1 numarada kayıtlı BEHRAMKALE isimli atın Binicisi MURAT GÜNDÜZELİ, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici MURAT GÜNDÜZELİ; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) ve (B-1) Bendi gereğince İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 2 numarada kayıtlı KARA HİSAR isimli atın Binicisi TOLGA YILDIZ, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici TOLGA YILDIZ 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) ve (B-1) ve (C) bendleri gereğince 458 TL para cezası ve 7 gün sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır.

WWW.LİDERFORM.COM.TR görüşü

TOLGA YILDIZ KARA HİSAR'ın sprint kulvarını daraltması ile ilgili koşu sıralamasını değiştirecek görüntü olmayıp ihtar veya gün cezası alması gerekirdi.TOLGA YILDIZ 7 gün sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır.

YARIŞIN VİDEOSU

PROTESTO KARARI

 

BURSA HİPODROMUNDA TÜM KOMİSERLER KURULU KARARLARI

KOŞU NO: 3

Koşuda 4 numarada kayıtlı DÖRTKARDEŞLER isimli atın Binicisi FURKAN YÜKSEL, koşuda yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici FURKAN YÜKSEL; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) Bendi gereğince İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

Koşuda 2 numarada kayıtlı ASİLBAKİ isimli atın Binicisi ONUR YILDIZ, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici ONUR YILDIZ; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) Bendi gereğince İhtar cezası ile cezalandırılmıştır.

Koşuda 5 numarada kayıtlı SHEHZADE isimli atın Binicisi ERHAN YAVUZ, koşuda son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binici ERHAN YAVUZ; 6132 Sayılı Kanunun 4 maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddesinin 1. Fıkrasının (A) Bendi gereğince İhtar cezası ile cezalandırılmıştır. 

KOŞU NO: 7

Koşuda 6 numarada kayıtlı ORTAYLI isimli at, start hakemi emrine girmemiştir. Atını iyi eğitemediğinden Antrenör MENDUH KAPLAN; 6132 Sayılı Kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 121/4. Maddesi gereğince İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

Koşuda 6 numarada kayıtlı ORTAYLI isimli at, start hakemi emrine girmemiştir. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 121/4. maddesi gereği; (30 GÜN) yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

KOŞU NO: 8

Koşuda 10 numarada kayıtlı KINGEMRE isimli at koşuya başlamamıştır. Atın Antrenörü İSMAİL ALPUĞUR; 6132 S.K. 4. Mad. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrasının (A) ve (B-1) bendlerine göre İhtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

Koşuda 10 numarada kayıtlı KING EMRE isimli at, koşuya başlamadı. 6132 Sayılı Kanun ve Yönetmeliğin 9/J ve 117/1-d maddesi gereği; (15 GÜN)yeterince eğitilinceye kadar koşulardan yasaklanmasına karar verilmiştir.

 

ŞANLIURFA HİPODROMUNDA TÜM KOMİSERLER KURULU KARARLARI

KOŞU NO: 1

1 Nolu ÇOBAN BEY isimli atın binicisi Menderes AVŞAR'ın start çıkışında yarış usul ve nizamlarına aykırı davranışları nedeniyle ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddeleri gereğince (4-a) bendi uyarınca İHTAR cezası ile cazalandırılmıştır

KOŞU NO: 3

5 nolu ANZILHA isimli at start makinasından sağlıklı çıkış yapmaması nedeniyle, Atın Antrenörü Sait ÇELİK'in konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 S.K. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 121. Maddesnin (4-a), (4-b1) bendi gereğince İHTAR ve 458 TL. para cezası verilmiştir.

ANZILHA isimli ata eğitilinceye kadar Yönetmeliğin 9/J maddesi uyarınca 15 (Onbeş) gün süre ile idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir 10 numarada kayıtlı NEROŞUM isimli atın antrenörü Abdulkadir GÜRGÖZE, atın jokeyine tescil edilmemiş forma/kep kullandırdığından, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunması aynı tarihte alınmıştır. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin (4-a), (4-b1) bentleri gereğince İHTAR ve 458 TL. para cezası ile cezalandırılmıştır.

11 numarada kayıtlı ŞEMSE ANNE isimli atın antrenörü Murat KILINÇ, atını muayene alanına geç getirmesi sonucu, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunması aynı tarihte alınmıştır. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 119. maddesinin (4-a), (4-b1) bentleri gereğince İHTAR ve 458 TL. para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

5 numarada kayıtlı ZEMANİ isimli atın antrenörü Mehmet BALTA, atın jokeyine tescil edilmemiş kep kullandırdığından, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunması aynı tarihte alınmıştır. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesinin (4-a) bendi gereğince İHTAR cezası ile cezalandırılmıştır.

10 nolu BY SAKAL isimli atın binicisi Halil PARILDAR'ın yarış usul ve nizamlarına aykırı davranışları nedeniyle ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddeleri gereğince (4-a) bendi uyarınca İHTAR cezası ile cazalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

9 nolu PİST ŞAMPİYONU isimli at start makinasından geç çıkması (10 boydan fazla ) nedeniyle, Atın Antrenörü Doğukan Harun ÖZEL'in konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 S.K. ve At Yarışları Yönetmeliğinin 121. Maddesnin (4-a), (4-b1) bendi gereğince İHTAR ve 458 TL. para cezası verilmiştir. PİST ŞAMPİYONU isimli ata eğitilinceye kadar Yönetmeliğin 9/J maddesi uyarınca 15 (Onbeş) gün süre ile idman ettirilip starta alışıncaya kadar koşulara girmekten yasaklama cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 6

3 nolu OĞLUM BOLKAR isimli atın binicisi Menderes AVŞAR'ın start çıkışında yarış usul ve nizamlarına aykırı davranışları nedeniyle fadesi alınmış olup, kendisine 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddeleri gereğince (4-a),(4-b1) bentleri uyarınca İHTAR ve 458 TL para cezası ile cazalandırılmıştır.

5 nolu ATİK GÜLÜ isimli atın binicisi İsa AKYAVUZ'un start çıkışında yarış usul ve nizamlarına aykırı davranışları nedeniyle fadesi alınmış olup, kendisine 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddeleri gereğince (4-a),(4-b1) bentleri uyarınca İHTAR ve 458 TL para cezası ile cazalandırılmıştır.