KOŞU NO: 5

8 numarada kayıtlı YARAMAZ isimli atın antrenörü Nihat KAYA koşuya protesto çekmiştir. Komiserler Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda koşuyu protesto eden 8 numarada kayıtlı YARAMAZ isimli ata derece değişikliğini gerektirecek bir engel oluşmadığından protestonun reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

2 Numarada kayıtlı ULUBAŞ isimli ata binen Halis KARATAŞ son düzlükte dış kulvardan iç kulvara doğru hafif kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR verilmiştir.

3 Numarada kayıtlı GUSTAV isimli ata binen Özcan YILDIRIM son düzlükte iç kulvardan dış kulvara doğru kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

www.Liderform.com.tr Görüşü

Koşunun Sıralamasını Değiştirecek bir Foul görülmedi,Komiserler Kurulunun kararına Katılıyoruz

PROTESTO VİDEOSU

YARIŞIN VİDEOSU