İZMİR HİPODROMUNDA KOMİSERLER KURULU KARARLARI

KOŞU NO: 1

2 numarada kayıtlı GÖKTEKİNOĞLU isimli atın jokeyi Adem ŞEN, start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a, b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

3 numarada kayıtlı HAYTA isimli atın jokeyi Nevzat AVCİ, koşunun ilk virajında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 6

5 numarada kayıtlı DEATH RACER isimli atın jokeyi Onur YILDIZ start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunması tebliğ edilmiştir. Onur YILDIZ savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini beyan ettiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır

6 numarada kayıtlı ASKOROZ isimli atın jokeyi Dorukan PALAUR start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numarada kayıtlı AVUKAT isimli atın jokeyi Barış KURDU start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır

6 numarada kayıtlı ORANGE BLOSSOM isimli atın antrenörü Serkan Orhan APAYDIN yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası cezalandırılmıştır.

6 numarada kayıtlı ORANGE BLOSSOM isimli atın antrenörü Serkan Orhan APAYDIN atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 9

3 numarada kayıtlı SARRAF CAVİT isimli atın jokeyi Ali ALPAGUT fazla sayıda kamçı kullandığından savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunması tebliğ edilmiştir. Ali ALPAGUT savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini beyan ettiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

5 numarada kayıtlı ŞİRİNBABA isimli atın antrenörü Mehmet AYDOĞDİ atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası cezalandırılmıştır.

 

ANKARA HİPODROMU KOMİSERLER KURULU KARARLARI

KOŞU NO: 8

4 Numarada kayıtlı TÜRKALİ isimli atın antrenörü Ahmet Elçin KARAKURT yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

1 Numarada kayıtlı HOLOSKO isimli ata binen Halil İbrahim AKKAYA start çıkışı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

2 Numarada kayıtlı HOPPALA EGE isimli ata binen Müslüm BAYDAN start çıkışı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 9

10 Numarada kayıtlı COĞOL isimli atın antrenörü Mehmet ARICI start yerinin disiplin ve düzenini bozmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 121. maddesi birinci fıkrası gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

8 Numarada kayıtlı TANCAN BEY isimli ata binen Akın SÖZEN son düzlükte kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.