KOŞU NO: 5

7 numarada kayıtlı BAYAYNA isimli atın aprantisi Halil GÜN, yarışın son 600 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

10 numarada kayıtlı CANIMBİLSEV isimli atın antrenörü, 8 numarada kayıtlı KAYANSEL isimli atın jokeyinin kendi atını engellediği gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda, protestonun reddine karar verilmiştir.

8 numarada kayıtlı KAYANSEL isimli atın aprantisi Alperen OLUK, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden, savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (c) bendi gereği 7 (yedi) gün süreyle sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır.

10 numarada kayıtlı CANIMBİLSEV isimli atın jokeyi Nevzat AVCİ son düzlükte fazla sayıda kamçı kullandığından savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak hastaneye sevk edildiğinden davete icabet edememiştir. Konu ilgili işlem savunma yazısının tebliğden edildikten sonra savunmasını takiben yapılacaktır.

YARIŞIN VİDEOSU

PROTESTO KARARI