KOŞU NO: 2

11 numaraya kayıtlı olarak koşan PEXUSS isimli atın antrenörü Hasan TEKİNALP, atını ön müşahade ve eyerleme mahalline geç getirerek yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozması sebebiyle kurulumuza çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendi isteği ile konu ile ilgili savunmasını aynı gün kurulumuza iletmiştir. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. Fıkrası (a), (b-1) ve (c) bentleri uyarınca 7 (yedi) gün süreyle yarışlarla ilgili yerlerde geçici sanat icra etmekten yasaklanmış ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.