İSTANBUL HİPODROMU Komiserler Kurulu Kararı

KOŞU NO: 3

1 numaraya kayıtlı olarak koşan AKGÜN isimli atın antrenörü Abdullah ÇİFTÇİ, atını yeterince eğitmeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

7 numaraya kayıtlı olarak koşan LAGERTHA isimli atın antrenörü Fatih KILIÇ, yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozmasından dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

2 numaraya kayıtlı olarak koşan BENLİ SULTAN isimli atın jokeyi Furkan YÜKSEL, start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numaraya kayıtlı olarak koşan LAGERTHA isimli atın jokeyi Akın SÖZEN, start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle komiserler kuruluna çağırılmış ve savunma tutanağı tebliğ edilmiş olup, kendi isteği ile savunmasını aynı gün kurulumuza iletmiştir. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

İstanbul 4.Koşu

ADANA HİPODROMU Komiserler Kurulu Kararı

KOŞU NO: 2

2.koşuda, 2 numaralı NEŞVAN isimli atın binicisi M.S.ÇELİK, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı ( 8 adet ) 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.

KOŞU NO: 7

7.koşuda, 6 numaralı VLASTELIN isimli atın binicisi V. DEMİR, son 400 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 9

9.koşuda, 14 numaralı AKINCI ŞÖVALYE isimli at starttan çıkmadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü Hüseyin ASLAN 'a atını iyi antrene ettirmediği için ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.