KOŞU NO: 2

1 nolu TİRAN isimli atın binicisi İsmail ÇİZİK' ın son düzlükte fazla sayıda kamçı kullandığından dolayı ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. Maddeleri gereğince (4-b1),(4-c) bentleri uyarınca 458 TL para cezası ve 7 (Yedi) Gün süre ile sanat icrasından men ile cazalandırılmıştır.

8 nolu LORD COMMANDER isimli atın binicisi Kemal KURT' un start çıkışı yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket ettiğinden dolayı ifadesi alınmış olup, kendisine 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. Maddeleri gereğince (4-a),(4-b1) bentleri uyarınca İHTAR ve 458 TL para cezası ile cazalandırılmıştır.