KOŞU NO: 1

16.04.2019 tarihinde yapılan 1. koşuda 9 numaralı MEHTAPLI GECE isimli atın binicisi M. IŞIK, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı ( 8 adet ) 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6 Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi sonunda Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 23/04/2019 Salı günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

ADANA 1.KOŞU 16.04.2019

21.04.2019 tarihinde yapılan 2. koşuda 2 numaralı NEŞVAN isimli atın binicisi M.S.ÇELİK, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı ( 8 adet ) 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6 Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi sonunda Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 23/04/2019 Salı günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

ADANA 2.KOŞU-21.04.2019