ADANA HİPODROMUNDA Komiserler kurulu kararları

KOŞU NO: 4

4.koşuda, 11 numaralı NINO DORADO isimli atın binicisi R. BAYRAM, son 500 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmesinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar ve 458 TL para cezası verilmiştir. 

Yine aynı koşuda, 12 numaralı SPRING isimli at starttan çıkmadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü K. COŞKUN' a atını iyi antrene ettirmediği için ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 8

8.Koşuda, 10 numaralı STAR YILDIZ isimli at starttan çıkmadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışa katılmamasına, atın antrenörü R. BİÇER 'e atını iyi antrene ettirmediği için ihtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOCAELİ HİPODROMUNDA Komiserler kurulu kararları

KOŞU NO: 2

7 numarada kayıtlı ZORLUAT isimli atın antrenörü Erol KAÇAĞAN deklere edilmiş seyisini doping mahallinde bulundurmadığından dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bendi uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır