KOŞU NO: 5

7 numaraya kayıtlı olarak koşan DENİZİM isimli atın antrenörü Nihat KAYA' nın kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; 10 numaralı atın jokeyi kendi atını engellediğinden dolayı neticeyi protesto ettiğini bildirmiştir. Çekilen protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

www.Liderforum.com.tr görüşü

Son 150 den sonra 2.3.4.5 mücadelesinde Denizim'in sprint kulvarı  Şahinter tarafından çok az daraltılması koşunun sonucunu değiştirecek boyutta olmayıp komiserler kurulunun bu koşudaki kararına katılıyoruz

PROTESTO VİDEOSU

YARIŞIN VİDEOSU