17.04.2019 tarihinde yapılan 4. koşuda 9 numaralı YEL ESER adlı atın ilgilileri son düzlükte atlarının engellendiği gerekçesiyle 1 numaralı AYŞEGÜL adlı ata protesto çekmişlerdir. Protesto kurulumuz tarafından incelenmiş ve haklı görülmüştür. 3-2-1-7-9 şeklinde biten koşu sonucu, 3-2-7-9-1 şeklinde değiştirilmiştir. Binici Mehmet Emin DOĞAN konu ile ilgili olarak kurulumuza çağrılmış ve savunma istem tebligatı yapılmıştır. Ancak binici 7 gün içerisinde savunmasını yapacağını beyan etmiştir. 24.04.2019 tarihinde binici savunmasını yapmış ancak savunması yeterli görülmediğinden, 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 122/7. maddesinin (b-1) ve (d) bentleri gereği 458 TL para cezası ve 10 gün süreyle sanat icrasından yasaklama cezası verilmişti.

17.04.2019 Elazığ 5.Koşunun Protesto videosu

17.04.2019 Elazığ 5.Koşunun Videosu