İSTANBUL Hipodromunda Komiserler Kurulu Kararları

KOŞU NO: 6

7 numaraya kayıtlı ONE ZERO FIVE isimli at, start makinesinden çıkış yapmaması ve suçunun tekerrür etmesinden dolayı, At Yarışları Yönetmeliğinin 9.maddesinin (j) bendi uyarınca 15 (on beş) gün süreyle koşulara katılmaktan yasaklanmış ayrıca antrenörü Ergun USLU, atını yeteri kadar eğitemeyerek start makinesinden çıkış yapmamasına sebebiyet vermesinden dolayı kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet etmemiştir. Konu ile ilgili savunma istemi kendisine tebliğ edilip savunması alındıktan sonra kurulumuzca karar verilecektir.

KOŞU NO: 7

2 numaraya kayıtlı olarak koşan DOĞA KANUNU isimli atın antrenörü Velat KARAKUŞ, atını yeterince eğitmeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

3 numaraya kayıtlı olarak koşan ES ES WALKER isimli atın antrenörü Yasin DEMİRKIRAN, atını yeterince eğitmeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 

ELAZIĞ Hipodromunda Komiserler Kurulu Kararları

KOŞU NO: 2

1 numaralı HİMALA isimli atın binicisi Menderes AVŞAR, son düzlükte hatalı kamçı vurmasından dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6 Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış ancak, 3. tekerrür olması nedeniyle konu ile rapor hazırlanarak Yüksek Komiserler Kuruluna gönderilecektir

KOŞU NO: 3

12 numaralı SİHİRBAZ KIZ adlı atın binicisi M.Ali AKTÜRK, son düzlükte yarış usul ve kurallarına aykırı kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiş olup, binicinin konu ile ilgili savunması alınmış ancak savunması yetersiz görüldüğünden At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1 maddesi (a) ve (b-1) bentleri gereğince ihtar ve 458 TL para verilmiştir.

8 numarada kayıtlı DİYAPİRİM isimli atın antrenörü Murat KILINÇ deklere edilmiş seyisini doping mahallinde bulundurmadığından dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bendi uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

2 numaralı YALNIZKARTAL adlı atın binicisi Hasan ALTUNDAĞ, son düzlükte yarış usul ve kurallarına aykırı kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiş olup, binicinin konu ile ilgili savunması alınmış ancak savunması yetersiz görüldüğünden At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1 maddesi (a) bendi gereğince ihtar cezası verilmiştir.

11 numaralı ALTINLI KARTALI isimli at starttan çıkmadığı için 6132 Sayılı At Yarışları Kanunu ve ilgili Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereğince 15 gün süreyle yarışlara kaydolmaktan yasaklama cezası verilmiştir.

7 numarada kayıtlı İNANLI OĞLU isimli atın antrenörü Abdulkadir GÜRGÖZE deklere edilmiş seyisini doping mahallinde bulundurmadığından dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bendi uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

4 numaraya kayıtlı FARA FERN adlı at muayene yerinde gözleri kapatılarak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket edilmiştir. Konu ile ilgili antrenör Muhammet KARALI'nın savunması alınmış ancak savunması yeterli görülmediğinden, 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre İhtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 6

4 numarada kayıtlı OĞLUMEJDER isimli atın antrenörü Abdulkadir GÜRGÖZE deklere edilmiş formayı biniciye giymediğinden dolayı ifadeye çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmış ve Kurulumuzca savunması yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123/2. maddesi uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.