İZMİR

KOŞU NO: 1

3 numarada kayıtlı GALYALILAR isimli atın aprantisi Çetin TAŞ son düzlükte fazla sayıda kamçı kullandığından savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunması tebliğ edilmiştir. Çetin TAŞ savunmasını aynı gün Kurulumuza vermiş olup, konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 123/6. Maddesi gereği 7 (yedi) gün süreyle sanat icrasından men ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numarada kayıtlı WAIT FOR IT isimli atın aprantisi Mürsel KAYİŞ son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numarada kayıtlı WAIT FOR IT isimli atın aprantisi Mürsel KAYİŞ son düzlükte fazla sayıda kamçı kullandığından savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunması tebliğ edilmiştir. Mürsel KAYİŞ savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.

KOŞU NO: 2

2 numarada kayıtlı FANİZAN isimli atın aprantisi Mertcan ÇELİK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden ve protestoya neden olduğundan savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunması tebliğ edilmiştir. Mertcan ÇELİK savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numarada kayıtlı isimli CANIMBİLSEV isimli at start makinasından çıkış yapmadığından 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süreyle, koşulara katılmaktan men cezası ile cezalandırılmıştır.

7 numarada kayıtlı CANIMBİLSEV isimli atın antrenörü Serkan Orhan APAYDIN yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunması tebliğ edilmiştir. Serkan Orhan APAYDIN savunmasını yasal süresi içerisinde vereceğini bildirdiğinden gerekli işlem savunmasını takiben yapılacaktır.. 

KOŞU NO: 5

4 numarada kayıtlı TEK DADAŞ isimli atın antrenörü Veysel AKBAŞ yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası cezalandırılmıştır.

4 numarada kayıtlı TEK DADAŞ isimli atın jokeyi Mustafa ÇİÇEK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Gerekli işlem jokeyin savunması alındıktan sonra yapılacaktır.

KOŞU NO: 7

7 numarada kayıtlı KARPOSTAL isimli atın jokeyi Ali ALPAGUT start çıkışından bir süre sonra yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ve savunması tebliğ edilmiştir. Ali ALPAGUT savunmasını aynı tarihte Kurulumuza vermiş olup, Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası cezalandırılmıştır.

10 numarada kayıtlı MY NİLSU isimli atın aprantisi Arif Okan PAZAR start çıkışı yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış ancak davete icabet edememiştir. Gerekli işlem jokeyin savunması alındıktan sonra yapılacaktır 

KOŞU NO: 8

2 numarada kayıtlı KÜLÜNK RÜZGAR isimli atın aprantisi Muharrem OK koşunun son virajından önce yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

ANKARA

ÇIKAN ATLAR :

KOSU NO 4.AT NO 10.At Adı DAMON.ÇIKIŞ NEDENİ JOKEYİNİN RAPORLU OLUŞU VE YERİNE JOKEY BULUNAMAMASI NEDENİ İLE

KOSU NO 8. AT NO 10.At Adı LAST SYNONYMS.ÇIKIŞ NEDENİ ARKA SOL AYAKTA TRAVMATİK ÖDEM

JOKEY DEĞİŞİKLİĞİ :

KOSU NO AT NO At Adı KOŞMAYAN JOKEY ÇIKIŞ NEDENİ ATIN DEĞİŞEN JOKEYİ

KOSU NO 4.AT NO 4.At Adı HIGH DEFINITION.JOKEY MEHMET KAYA.ÇIKIŞ NEDENİ RAPORLU OLDUĞUNDAN.ATIN DEĞİŞEN JOKEYİ MÜSLÜM ÇELİK

KOSU NO 4.AT NO 11.At Adı EVİNDARIM.KOŞMAYAN JOKEY MEHMET KESKİN.ÇIKIŞ NEDENİ RAPORLU OLDUĞUNDAN.ATIN DEĞİŞEN JOKEYİ MÜSLÜM BAYDAN.