KOŞU NO: 1

7 numaraya kayıtlı olarak koşan KAYAKÖŞE isimli atın sahibi Ethem KAYA, kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; tüm koşuyu protesto ettiğini bildirmiştir. Çekilen protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir. 

PROTESTO KARARI