KOŞU NO: 6

7 numaraya kayıtlı olarak koşan PROXY isimli atın antrenörü Nedim KÖÇKEN, kurulumuza vermiş olduğu dilekçesinde; tüm koşuyu protesto ettiğini bildirmiştir. Çekilen protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun reddine karar verilmiştir.

5 ve 2 numaraya kayıtlı olarak koşan CANGUVEN ve ASLAN KOÇUM isimli atların antrenörleri Yasin DEMİRKIRAN ve Murat ÖZTÜRK kurulumuza vermiş oldukları dilekçelerinde; 9 numaraya kayıtlı olarak koşan MISTER BOND isimli atın jokeyinin kendi atlarını engellediğinden neticeyi protesto ettiklerini bildirmişlerdir. Çekilen protesto kurulumuzca incelenmiş olup, protestonun kabulüne karar verilmiş ve derece değişikliği yapılmıştır. Ayrıca jokey Ali KAÇMAZ, koşu esnasında son düzlükte usulsüz kulvar değiştirip içindeki atların koşu yolunu daraltmak suretiyle faul yaparak derece değişikliğine sebep olduğundan dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 122. maddesinin 7. fıkrasının (b) ve (d) bentleri uyarınca tribün ve eklentileri dışında, yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten 10 (on) gün süre ile geçici olarak yasaklanmış ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. 

PROTESTO VİDEOSU