İSTANBUL

KOŞU NO: 1

2 numaraya kayıtlı olarak koşan EĞİL MİRİ isimli atın jokeyi Tolga YILDIZ, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

3 numaraya kayıtlı olarak koşan GÖKTEKİNOĞLU isimli atın jokeyi Mehmet KAYA, start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

6 numaraya kayıtlı olarak koşan AYDEMİRBEY isimli atın jokeyi İbrahim Halil KETME, son viraj dönülürken yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

3 numaraya kayıtlı REBORN isimli atın antrenörü Ferhat YAVAŞ, atını yeterince eğitmeyerek start makinesinden çıkış yapamamasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır

KOŞU NO: 6

1 numaraya kayıtlı olarak koşan BERTHOLD isimli atın jokeyi Sadettin BOYRAZ, yarışlarla ilgili yer ve tesislerin düzen ve disiplinini bozduğundan dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

1 numaraya kayıtlı olarak koşan BERTHOLD isimli atın antrenörü Kerem BALTACI, atını yeterince eğitmeyerek startı geciktirmesine sebebiyet verdiğinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

ELAZIĞ

KOŞU NO: 3

1 numaralı BABA YADİGARI isimli atın binicisi Hüseyin ALTUNKILIÇ, son düzlükte sekiz kamçı kullanarak (son kamçıyı boyun bölgesine vurmuştur) yarış usul ve esaslarına aykırı harekette bulunmuştur. Yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilen sayıdan fazla kamçı kullandığından dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6 Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi sonunda Kurulumuza vermesi istenmiş, ancak savunması yeterli görülmediğinden 14 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir

KOŞU NO: 6

3 numaralı BÜYÜK BEREN adlı atın binicisi Vedat KIMAZ, atın başına kapatılan örtü bezini usulüne uygun şekilde ve zamanında atmayıp yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiştir. Binicinin konu ile ilgili savunması alınmış ancak savunması yetersiz görüldüğünden At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1 maddesi (a) bendi gereğince ihtar cezası verilmiştir.

KOŞU NO: 7

6 numaralı SPRING THE SUN isimli atın binicisi Hasan ALTUNDAĞ, koşu boyunca on kamçı kullanarak yarış usul ve esaslarına aykırı harekette bulunmuştur. Yıllık yarış programı genel hükümlerinde belirtilen sayıdan fazla kamçı kullandığından dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6 Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi sonunda Kurulumuza vermesi istenmiş, ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir

KOŞU NO: 8

1 numaralı BÜŞRETTİN BEY adlı atın binicisi Müslüm CANPOLAT, start başlangıcından sonra hatalı kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiş olup, binicinin konu ile ilgili savunması alınmış ancak savunması yetersiz görüldüğünden At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1 maddesi (a) ve (b-1) bentleri gereğince ihtar ve 458 TL para verilmiştir

2 numaralı FEVZİ ABİ adlı atın binicisi Ferit YARDIMCI, start başlangıcından sonra hatalı kulvar değiştirerek yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmiş olup, binicinin konu ile ilgili savunması alınmış ancak savunması yetersiz görüldüğünden At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1 maddesi (a) ve (b-1) bentleri gereğince ihtar ve 458 TL para verilmiştir