KOŞU NO: 1

27.04.2019 tarihinde 5. koşuda 5 Numarada kayıtlı SPARTACUS isimli ata binen Müslüm ÇELİK son düzlükte kulvar değişikliği yaparak derece değişikliğine neden olmasından dolayı Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış savunması 02.05.2019 tarihinde Kurulumuza ulaşmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 122. maddesinin yedinci fıkrasının b ve d bendi gereğince 458 TL para ve 10 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir.

Yarışın Videosu

1 Numarada kayıtlı TOPRAKSU isimli ata binen Danyal KAYA usulüne uygun olmayan sayıda kamçı kullanmasından dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. Maddesinin altıncı fıkrası gereğince 458 TL para ve 7 gün tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icrasından men cezası verilmiştir

YARIŞIN VİDEOSU

KOŞU NO: 4

4 Numarada kayıtlı STRONG BELIEF isimli ata binen Ahmet ÇELİK start çıkışı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR verilmiştir.

7 Numarada kayıtlı OĞLUM EREN isimli ata binen Gökhan KOCAKAYA start çıkışı kulvar değişikliği yaparak yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a bendi gereğince İHTAR verilmiştir.

YARIŞIN VİDEOSU