KOŞU NO: 2

Koşuda 6 numarada kayıtlı HIZLI ASİYE isimli atın Binicisi ERHAN YAVUZ, koşu öncesi kilosunu ayarlayamamıştır. Binici ERHAN YAVUZ; 6132 Sayılı Kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 120/4. Maddesi gereğince 919 TL para cezası ve 7 gün sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır.