ANKARA

KOŞU NO: 2

2 Numarada kayıtlı YAKUTİYE isimli atın antrenörü İlker KÖROĞLU jokeyine tescil edilmemiş renk ve şekilde forma giydirmesi nedeni ile 6132 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 123. maddesi 2 inci fıkrası gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

9 Numarada kayıtlı KLAUS isimli atın antrenörü Tuncay ATEŞ koşuya protesto çekmiştir. Komiserler Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda koşuyu protesto eden 9 Numarada kayıtlı KLAUS isimli ata derece değişikliğini gerektirecek bir engel oluşmadığından protestonun reddine oy birliği ile karar verilmiştir.

PROTESTO KARARI

YARIŞIN VİDEOSU

KOŞU NO: 5

1 Numarada kayıtlı ASLANEFE isimli atın antrenörü İlhami GÜMÜŞ yarış usul ve esaslarına aykırı hareket etmesinden dolayı, Komiserler Kuruluna çağırılmış ve savunma istem tebligatı yapılmış olup, kendisinin isteği üzerine savunması alınmış ve 6132 sayılı Kanun ve buna dayanılarak çıkarılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesi birinci fıkrası a ve b/1 bentleri gereğince İHTAR ve ayrıca 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

İZMİR

KOŞU NO: 1

8 numarada kayıtlı LADY PAPION isimli atın jokeyi Sinan ÖZEN koşunun son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a,b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 3

1 numarada kayıtlı BARUTEFE isimli atın jokeyi Hüseyin ŞİMŞEK start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

4 numarada kayıtlı KISABEY isimli atın aprantisi Muharrem OK start çıkışında yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 5

9 numarada kayıtlı MIA SOLE isimli atın jokeyi Çetin OK son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a ) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

12 numarada kayıtlı STARLİCE isimli atın aprantisi Eren Dursun ÖKTEN koşunun son 1000 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (c) bendi gereği 7 (yedi) gün süreyle sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 6

4 numarada kayıtlı isimli KARADAMAR isimli ata start makinasından çıkış yapmadığından 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi gereği yeterince eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süreyle, uyarınca koşulara katılmaktan men cezası verilmiştir.

4 numarada kayıtlı KARADAMAR isimli atın antrenörü Barış ÇELTİK atının start makinasından çıkış yapmaması ve atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a, b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

1 numarada kayıtlı YAĞIZINOĞLU isimli atın antrenörü, 5 numarada kayıtlı BORANTAY isimli atın jokeyinin kendi atını engellediği gerekçesiyle protesto çekmiştir. Kurulumuzca yapılan inceleme sonucunda, protestonun reddine karar verilmiştir.

PROTESTO KARARI

YARIŞIN VİDEOSU

5 numarada kayıtlı BORANTAY isimli atın jokeyi Akın SÖZEN son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a, b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

12 numarada kayıtlı EL GAMBO isimli atın antrenörü Aziz TEKE atının start makinasından geç çıkış yapması ve atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a, b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 10

1 numarada kayıtlı GIALLO RAGAZZA isimli atın aprantisi Mürsel KAYİŞ koşunun 600 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

16 numarada kayıtlı MILLION DOLAR MAN isimli atın aprantisi Nasuh AKTAŞ koşunun 600 metrelerinde yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş ve savunmasını aynı tarihte vermiştir. Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a) bendi gereği ihtar cezası ile cezalandırılmıştır.

14 numarada kayıtlı isimli CHERMER HEMP isimli ata start makinasından geç çıkış yaptığından 6132 sayılı At Yarışları hakkında kanunun 4. maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 9/j maddesi uyarınca yeterince eğitilinceye kadar 15 (onbeş) gün süreyle, koşulara katılmaktan yasaklanma cezası verilmiştir.

14 numarada kayıtlı CHERMER HEMP isimli atın antrenörü Seyit GÖKÇE atının startı geciktirmesiı ve atını yeterince eğitemediğinden savunmasının alınması amacıyla Kurulumuza çağırılmış, savunması tebliğ edilmiş Konu ile ilgili olarak 6132 Sayılı At Yarışları Kanununun 4. Maddesi ve At Yarışları Yönetmeliğinin 117/1. Maddesi (a, b-1) bendi gereği ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.