ADANA

KOŞU NO: 1

30.04.2019 tarihinde yapılan 4. koşuda 1 numaralı BİNBİR isimli atın binicisi E. ŞİMŞEK, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmasından dolayı ( 6 adet ) 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6 Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmasını yasal süresi sonunda Kurulumuza vermesi istenmişti. Savunmasını 05/05/2019 Pazar günü Kurulumuza vermiştir, ancak savunması yeterli görülmediğinden 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası verilmiştir.

30 NİSAN SALI GÜNÜ ADANA 4.KOŞU

28.04.2019 tarihinde yapılan 3. koşuda 5 numaralı ZEKAİ isimli atın binicisi R. BAYRAM ( 11 adet ), 10 numaralı SUNNY LEONE isimli atın binicisi İs. DEMİR ( 6 adet ), ayrıca 8.koşuda 4 numaralı LASTİK isimli atın binicisi L. TAPTIK ( 6 adet ), son düzlükte ata fazla sayıda kamçı vurmalarından dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 123/6 Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, konu ile ilgili savunmalarını yasal süresi sonunda Kurulumuza vermeleri istenmişti. Savunmalarını 05/05/2019 Pazar günü Kurulumuza vermişlerdir, ancak savunmaları yeterli görülmediğinden binicilerden İs. DEMİR ve L. TAPTIK 7 gün süreyle sanat icrasından men ve 458 TL para cezası, R. BAYRAM' a ise 7 gün ve 916 TL ( tekerrür ) para cezası verilmiştir.

28 NİSAN PAZAR GÜNÜ ADANA 3.KOŞU

28 NİSAN PAZAR GÜNÜ ADANA 8.KOŞU

KOŞU NO: 6

6.koşuda, 4 numaralı BLACK GRAPE isimli atın binicisi İ. AKYAVUZ, son 400 metrede yarış usul ve nizamlarına aykırı hareket etmelerinden dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar ve 458 TL para cezası verilmiştir

KOŞU NO: 7

7.Koşuda, 10 numaralı HANIM HANIM isimli atın binicisi R.BAYRAM, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı ( 8 adet ) vurmasından dolayı 6132 Sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğinin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.

KOŞU NO: 10

10.Koşuda, 15 numaralı SILVER STORM isimli atın binicisi B. OKANDE, son düzlükte ata fazla sayıda kamçı ( 11 adet ) vurmasından dolayı 6132 Sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğinin 123/6. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunmasını yasal süresi içerisinde Kurulumuza vermesi istenmiştir.

Yine aynı koşuda, 10 numaralı SPOONERS DIAMOND isimli atın binicisi L. TAPTIK, hatalı start çıkışı yapmasından dolayı 6132 sayılı At Yarışı Hakkında Kanunun 4. Maddesi ve İlgili Yönetmeliğin 117/1. Maddesine göre disiplin soruşturması başlatılmış olup, savunması istenmiştir. Konu ile ilgili savunmasını yasal süresini beklemeden Kurulumuza vermiştir. Ancak savunması yeterli görülmediğinden İhtar ve 458 TL para cezası verilmiştir.

İSTANBUL

KOŞU NO: 3

3 numaraya kayıtlı olarak koşan CİHANEFRUZ isimli atın aprantisi Berkan ÇIĞLA, starttan çıktıktan sonra yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri ile 2.fıkrası uyarınca ihtar ve 919 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

KOŞU NO: 4

2 numaraya kayıtlı olarak koşan DIRTY WOMAN isimli atın antrenörü Engin KARATAŞ, atını yeterince eğitmeyerek start makinesine geç giriş yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.

13 numaraya kayıtlı olarak koşan KUDO isimli atın antrenörü Derya ERGİN, atını yeterince eğitmeyerek start makinesinden geç çıkış yapmasına sebebiyet vermesinden dolayı komiserler kuruluna çağırılarak savunma tutanağı tebliğ edilmiş ve kendi isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) bendi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmıştır. 

KOŞU NO: 8

3 numaraya kayıtlı olarak koşan ŞİMŞEKKRAL isimli atın jokeyi Adem ASLAN, son düzlükte yarış usul ve esaslarına aykırı hareket ettiğinden dolayı kurulumuza çağırılmış ve savunma tebligatı yapılmış olup kendisinin isteği üzerine aynı gün savunması alınmıştır. Savunması kurulumuzca yetersiz görüldüğünden 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 117. maddesinin 1. fıkrası (a) ve (b-1) bentleri uyarınca ihtar ve 458 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.