KOŞU NO: 6

3 numaraya kayıtlı ZORLUAT’ın antrenörü 4 numaraya kayıtlı BAŞKAYNAK isimli ata, kendi atını engellediği için protesto çekmiştir. Kurulumuzca protesto red edilmiştir. Ancak, koşu Kurulumuz tarafından yeniden incelenerek 7 numarada kayıtlı olarak koşan İLİLGE isimli at, 3 numaraya kayıtlı olarak koşan ZORLUAT isimli ata; koşunun son 150 metresinde dışa doğru açılarak koşu yolunu engelleyerek faul yaptığı tespit edildiğinden, Kurulumuzca koşuya re’sen protesto çekilmiştir. 

1. inci 4 numaraya kayıtlı BAŞKAYNAK 

2. inci 7 numaraya kayıtlı İLİLGE

3. inci 3 numaraya kayıtlı ZORLUAT

4. inci 5 numaraya kayıtlı GÜLENYÜZ

5. inci 2 numaraya kayıtlı NASUHOĞLU

şeklinde sonuçlanan koşu sonucu 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayanılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğin 122/7 maddesi uyarınca koşu sonucu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

1.inci 4 numaraya kayıtlı BAŞKAYNAK 

 2.inci 3 numaraya kayıtlı ZORLUAT 

 3.inci 7 numaraya kayıtlı İLİLGE

 4.inci 5 numaraya kayıtlı GÜLENYÜZ

 5.inci 2 numaraya kayıtlı NASUHOĞLU

Atın binicisi İlker SOYAD'ın, olayı önlemek için elinden geleni yapmadığı gibi yarış dürüstlüğüne aykırı hareketle olayın müsebbibi olduğu kanaatine varıldığından, 6132 sayılı At Yarışları Kanunu ve buna dayandırılarak çıkartılan At Yarışları Yönetmeliğinin 122. maddesinin 7. fıkrası (d) bendi uyarınca 10 gün süreyle tribün ve eklentileri dışında yarışlarla ilgili yer ve tesislere girmekten ve sanat icra etmekten MEN edilmiş ayrıca 458 TL. para cezası ile cezalandırılmıştır.

www.Liderform.com.tr görüşü

150 den  İLİLGE ZORLUAT’ın sprinte kulvarı daraltmasından dolayı yarışı ikinci bitirmesine rağmen protesto sonucu komiserler kurulu kararı ile 3 alınması ZORLUAT’ın ikinciliğine karar verilmesine katılıyoruz.

YARIŞIN VİDEOSU

YARIŞIN PRATESO VİDEOSU